วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คิดจ้างต่างด้าวขับรถเมล์ ขสมก.ตามรอยยุโรป

แก้ปัญหาพขร.ว่างแต่ไม่มีคนสมัคร

นายประยูร ช่วยแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีประชาชนร้องเรียนผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรณีรถเมล์ ขสมก.วิ่งให้บริการน้อยมาก ทำให้ผู้โดยสารต้องรอนานนั้น เรื่องนี้ ขสมก.ได้รับการร้องเรียนโดยตรงเช่นกัน ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมาจากปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯติดขัดมากขึ้น โดยเฉพาะถนนสายหลักที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ทั้งฝั่งกรุงเทพฯและฝั่งธนฯ เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม เป็นต้น ทำให้รถเมล์ติดอยู่บนถนนนานขึ้น รถจึงวิ่งขาดระยะ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ขณะเดียวกันรถเมล์ ขสมก.สามารถวิ่งให้บริการประมาณ 2,600 คัน/วัน จากทั้งหมด 3,000 คัน เพราะรถเมล์บางส่วนจอดเสีย ต้องรอรถเมล์ใหม่เข้ามาเสริม ปัญหารถขาดระยะก็จะลดลง

นายประยูรกล่าวว่า นอกจากนี้ มีปัญหาขาดแคลนพนักงานขับรถ ซึ่งปีนี้มีพนักงานเกษียณอายุประมาณ 400 คน ในจำนวนนี้เป็นพนักงานขับรถประมาณ 200 คน ขสมก.อยู่ระหว่างจัดหาพนักงานมาทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ การจัดหาพนักงานขับรถทำได้ยาก เพราะคนไม่ค่อยสนใจ ขณะนี้ฝ่ายบริหารกำลังพิจารณาเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนสูงขึ้น เพื่อจูงใจคนมาสมัครมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางด้านรถเอกชนร่วมบริการก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับ ขสมก. ซึ่งในอนาคตปัญหาดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีก เช่นเดียวกับการทำประมง ซึ่งต้องใช้แรงงานต่างด้าว เรื่องนี้ ขสมก.เคยหารือกรมการขนส่งทางบก เสนอให้คนในกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถขับรถเมล์ได้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เหมือนในยุโรป ที่เปิดโอกาสให้คนจากประเทศในกลุ่มยุโรปสามารถขับรถได้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แต่ไทยยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากติดขัดด้านข้อกฎหมาย ต้องเสนอขอแก้ไขกฎหมาย.

นายประยูร ช่วยแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีประชาชนร้องเรียนผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรณีรถเมล์ ขสมก.วิ่งให้บริการน้อยมาก ทำให้ผู้โดยสารต้องรอนาน... 1 ก.ย. 2559 04:30 1 ก.ย. 2559 04:30 ไทยรัฐ