วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทบ.35นำ รด.จิตอาสา กำจัดผักตบชวาที่อุตรดิตถ์

รด.จิตอาสา มทบ.35 จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ ปชช. สำรวจคูคลองเพื่อกำจัดผักตบชวา ขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.59 ณ.คลองไม้แดง ที่และคลองห้วยไผ่ บ้านแม่พร่อง หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ พล.ท.ทวีศักดิ์ วินิจสร ผบ.มณฑลทหารบกที่ 35 ได้มอบนโยบายให้หน่วยทหารในพื้นที่อุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่เร่งกำจัดผักตบชวา โดยมีพันโทกฤษฎา ถาวรวัตร์ ผู้บังคับหน่วยนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 35 นำนักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด.จิตอาสา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลบ้านเกาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน รวมจำนวน 200 คนได้ช่วยกันกำจัดผักตบชวาขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

ทั้งนี้ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาปริมาณน้ำตามแม่น้ำลำคลองลดลง ทำให้เกิดวัชพืชมากมายและกลายเป็นปัญหาเมื่อมีถึงฤดูฝน ขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ณ คลองไม้แดง ที่เชื่อมต่อมาจากคลองห้วยไผ่ บ้านแม่พร่อง หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเปิดทางน้ำ และรองรับน้ำที่จะต้องไหลผ่านก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำน่าน นอกจากนี้ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับเทศบาลบ้านเกาะเพื่อแปรสภาพวัชพืชเหล่านี้ให้เป็นปุ๋ยหมักผสมกับขี้วัว แจกจ่ายให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ตามนโยบายของรัฐบาล
รด.จิตอาสา มทบ.35 จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ ปชช. สำรวจคูคลองเพื่อกำจัดผักตบชวา ขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน 31 ส.ค. 2559 17:10 1 ก.ย. 2559 00:27 ไทยรัฐ