วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศิษย์สิงห์ทองดีเด่น

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์, สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี ร่วมยินดีกับเหล่าสิงห์ทอง ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ.


สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายกสมาคมฯ ได้จัดงานเชิดชูเกียรติแก่บรรดาศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ (สิงห์ทอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ประจำปี 2559 พร้อมกันนี้ยังได้เชิญ ดร.วิษณุ เครืองาม มาเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อเรื่อง การเมืองหลังเลือกตั้งตาม โรดแม็ป คสช.ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันฟัง ที่ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

บรรยากาศในงานคึกคักไปด้วยเหล่าสิงห์ทองทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้องที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์ ให้กับประเทศชาติและสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มีทั้งหมด 15 ท่าน ประกอบด้วย บุญชัย โชควัฒนา, ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, กนกศักดิ์ ปิ่นแสง, วิชัย ศรีวัฒนประภา, สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ซีอีโอ บมจ.สุรพลฟู้ดส์, อนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.ร้อยเอ็ด,จิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นอาทิ หนึ่งสิงห์ทองที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ อย่าง บุญชัย ประธานกรรมการ บมจ.สหพัฒนพิบูล กล่าวว่า ตนสนใจเรื่องบ้านเมืองมานานแล้ว หลังจากได้เรียนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทำให้มีความรู้มากขึ้น ตอนที่เรียนจบ ค่อนข้างอายุมากแล้ว แต่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ จึงคิดว่าบั้นปลายของชีวิตควรจะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและบ้านเมืองบ้าง สิ่งที่เป็นความภูมิใจ ก็คือการมีโอกาสในการร่วมผลักดันกฎหมายที่จำเป็นต่างๆที่ล่าช้า รวมทั้งได้แปรญัตติในข้อกฎหมายเพื่อให้มีความรอบคอบและเป็น ประโยชน์มากขึ้น ในช่วง ที่เป็นสมาชิกสภานิติ- บัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีการ ผ่านกฎหมายมากมายเป็นร้อยฉบับ นับว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำประโยชน์ ให้กับประเทศชาติดังเช่นที่ตั้งใจ.

สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง โดยสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายกสมาคมฯ ได้จัดงานเชิดชูเกียรติแก่บรรดาศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ (สิงห์ทอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ประจำปี 2559 31 ส.ค. 2559 13:42 31 ส.ค. 2559 13:47 ไทยรัฐ