พลเรือนเข้า วปอ.

ข่าว

  พลเรือนเข้า วปอ.

  ซี.12

   1 ก.ย. 2559 05:01 น.

   ประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 ของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

   ปีนี้มีข้าราชการฝ่ายทหารเข้าเรียน 119 คน ข้าราชการฝ่ายพลเรือน และรัฐวิสาหกิจ 83 คน ข้าราชการประเภทอื่นจากส่วนราชการอิสระ 32 คน ภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนจากองค์กรหลัก 15 คน บุคคลทั่วไป 23 คน และนักศึกษาชาวต่างประเทศอีก 9 คน รวมเป็น 281 คน

   ที่นี่ให้ความสำคัญกับข้าราชการพลเรือนมากที่สุด จึงขอหยิบยกมาบอกกล่าวกันก่อนว่าใครเป็นใครที่ได้เข้า วปอ.59 ในปีนี้

   มาจาก สำนักนายกรัฐมนตรี 12 ราย ประกอบด้วย นายศรายุธ ทองกูล นักการข่าวเชี่ยวชาญ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสิทธินันท์ มานิตกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายอนุชา ภาระนันท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 สำนักงบประมาณ นายเอนก มีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางกรรณกนก ช่างกลึงเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นางนงนุช ธนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักพิธีการและเลขานุการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางนันทนา ธรรมสโรช ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางพจมาน รัตนศรีทอง นักการข่าว สำนักการข่าว กอ.รมน. นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

   มาจาก กระทรวงการคลัง 5 ราย ประกอบด้วย นายชัยยุทธ คำคุณผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบอากร กรมศุลกากร นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางนิโลบล แวววับศรี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง นางอุษามาศ ร่วมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

   มาจาก กระทรวงการต่างประเทศ 4 ราย ประกอบด้วย นายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป นายทศพร มูลศาสตรสาทร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

   มาจาก กระทรวงมหาดไทย 15 ราย ประกอบด้วย นายกอบชัยบุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมพงษ์ ปรีเปรมผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   จากกระทรวงอื่นๆในฝ่ายพลเรือนมีต่อในวันพรุ่งนี้.

   “ซี.12”

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 05:09 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์