วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ป.ก.โคราชเผยมีผู้คัดค้านโผล่แล้ว เร่งตรวจสอบก่อนยึดที่ดินคืน

ส.ป.ก.โคราชแจงสอบที่ดินตามคำสั่ง คสช.พื้นที่เป้าหมาย 3 ประเภทมีครบหมด เผยมีผู้คัดค้านโผล่แล้ว ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการตรวจสอบให้ครบ 30 วันก่อนส่ง สป.ก.ส่วนกลางพิจารณายึดคืน

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.59 นายชำนาญ กลิ่นจันทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบที่ดิน ตามคำสั่งมาตรา 44 ของคสช.โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1.ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ประเภทที่ 2.ที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกรผู้ไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์แล้วและมีการครอบครองโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป และประเภทที่ 3.ที่ดินที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่ ส.ป.ก. มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป

สำหรับ จ.นครราชสีมา มีครบทั้ง 3 ประเภทที่มากที่สุดประเภทแรกคือ ประเภทที่มีแปลงที่ดินขนาดเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ซึ่งเราประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายใน 130 แปลง 19 อำเภอ 56 ตำบล พื้นที่ทั้งหมดประมาณ จำนวน 170,000 ไร่เศษ มีการประกาศตามคำสั่ง คสช.ตั้งแต่วันที่ 21-27 ก.ค. 2559 ขณะนี้ในประกาศนั้นจะกำหนดให้ผู้ครอบครองที่ดินในที่ดินประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายมายื่นแสดงสิทธิภายใน 15 วัน ซึ่งประกาศทุกอันครบกำหนดหมดแล้ว ณ เวลานี้หลังจากที่ประกาศครบกำหนดปรากฏว่า ผู้มายื่นคำร้องขอแสดงสิทธิทั้งหมด 8,000 รายเศษ แต่จากการตรวจสอบคัดกรองปรากฏว่าใน 8,000 กว่ารายนั้น มีส่วนหนึ่งซึ่งพื้นที่ของเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เป้าหมายเราก็คัดออกไป

ทั้งนี้ จะเหลือผู้ยื่นคำร้องคัดค้านทั้งหมด 5,018 ราย เนื้อที่ที่ยื่นคัดค้าน 105,191 ไร่เศษ หลักฐานที่ผู้ครอบครองที่ดินนำมายื่นมีทั้งเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งโฉนดที่ดิน ทั้ง นส.3 ก และ ทั้ง สค.1 นค.2 นค.3 หรือแสดงอื่นๆ ที่ออกโดยรัฐ โดยเป็นโฉนดที่ดินที่มายื่นคัดค้านประมาณ 8,783 ไร่ นส.3 และ นส.3 ก 20,000 ไร่เศษ สค.1 ประมาณ 2,000 กว่าไร่ นอกนั้นเป็นหลักฐานอื่น และอีกประเภทเป็นการคัดค้านโดยใช้หลักฐาน ภบท.5 มาคัดค้านประมาณ 55,170 ไร่ เป็นใบเสร็จ ภบท. ประมาณ 11,240 ไร่เศษ เป็นสัญญาซื้อขาย 1,600 กว่าไร่ และมาคัดค้านโดยไม่มีหลักฐานอะไรเลยประมาณ 40 ไร่

นายชำนาญ กล่าวอีกว่า ในขั้นตอนนี้อยู่ระหว่าง ส.ป.ก.นครราชสีมา จะตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดกับตำแหน่งที่ตั้งที่ดินว่า สามารถรับฟังขึ้นได้หรือไม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อพิจารณาแล้วเราจะต้องส่งเรื่องทั้งหมดไปยัง ส.ป.ก.ส่วนกลางเพื่อพิจารณา ถ้าเห็นว่า คำคัดค้านทั้งหมดรับฟังได้พื้นที่เหล่านี้ก็จะถูกปลดจากประกาศคำสั่ง แต่เท่าที่ดูตัวเลข ณ เวลานี้ ประกาศ 110,000 ไร่เศษ มีคนยื่นคัดค้านอยู่ประมาณ 150,000 ไร่ก็จะเหลือพื้นที่ซึ่งยังไม่มีผู้คัดค้านประมาณ 6,000 ไร่เศษ แต่ทั้งนี้หลักฐานที่เราได้รับมาทั้งหมดก็ต้องตรวจสอบก่อน ความถูกต้อง ความเป็นจริง และตรงตามตำแหน่งที่ตั้งที่ดิน โดยการตรวจสอบจะต้องตรวจสอบให้เสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งสุดท้ายจะอยู่ประมาณวันที่ 11 ก.ย.59 หลังจากนั้นเราจะรวบรวมทั้งหมดเสนอ ส.ป.ก.ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ส.ป.ก.โคราชแจงสอบที่ดินตามคำสั่ง คสช.พื้นที่เป้าหมาย 3 ประเภทมีครบหมด เผยมีผู้คัดค้านโผล่แล้ว ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการตรวจสอบให้ครบ 30 วันก่อนส่ง สป.ก.ส่วนกลางพิจารณายึดคืน 30 ส.ค. 2559 16:10 30 ส.ค. 2559 20:54 ไทยรัฐ