วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัยเกษียณ ตอนที่ 1 ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศ

ในปัจจุบันภาวะพร่องฮอร์โมนเพศในผู้ชาย เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง หลายคนพยายามขวนขวายหาฮอร์โมนมาทดแทนเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งบางรายมีความจําเป็นต้องได้รับฮอร์โมนทดแทนจริง แต่บางรายอาจไม่มีความจําเป็นต้องใช้ การได้รับฮอร์โมนทดแทนโดยไม่มีความรู้เพียงพอ อาจยิ่งทําให้มีอาการข้างเคียง หรืออาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ ตามมาได้

บางคนพยายามเปรียบเทียบการพร่องฮอร์โมนในเพศชายกับผู้หญิงวัยหมดประจําเดือน จนมีการเรียกผู้ชายที่มีวัยมากขึ้นว่า “ชายวัยทอง” เช่นเดียวกับที่เรียกผู้หญิงวัยหมดประจําเดือน ทั้งๆ ที่การเปลี่ยนแปลงในเพศชายมีความแตกต่างจากเพศหญิง แพทย์จํานวนมากจึงไม่ยอมรับและเรียกชายกลุ่มนี้ว่า “ชายสูงวัย” คือ มีอายุมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่เพิ่มขึ้น แต่จะมีภาวะพร่องฮอร์โมนหรือไม่ก็ได้ ผิด กับในผู้หญิงที่การหมดประจําเดือนเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไป

มีการศึกษาในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 60 ปี พบว่า คนกลุ่มนี้ร้อยละ 50 มีฮอร์โมนเพศชายลดต่ำลง ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ยังคงมีฮอร์โมนอยู่ในระดับปกติ อาการของผู้ชายที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศมีความหลากหลาย ไม่มีอาการเฉพาะเจาะจง อีกทั้งอาการเหล่านี้อาจจะเกิดจากโรคหรือความผิดปกติอื่นๆ ได้ เช่นกัน อาการดังกล่าว ได้แก่ ความต้องการทางเพศลดลง สมรรถภาพทางเพศบกพร่อง อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง อารมณ์แปรปรวน หลงลืมง่าย นอนหลับไม่สนิท เป็นต้น

การลดลงของฮอร์โมนในเพศชายมีความแตกต่างจากในเพศหญิง ทําให้อาการต่างๆ เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนอาจจะไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามวัย มีการคาดการณ์ว่า เมื่อผู้ชายมีอายุมากกว่า 40 ปี ฮอร์โมนเพศจะค่อยๆ ลดลงร้อยละ 1-2 ต่อปี (เทียบกับปริมาณที่มีอยู่เดิม)

ติดตามคอลัมน์ศุกร์สุขภาพได้ในสัปดาห์หน้ากับสาระน่ารู้และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับ

ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ศิษย์เก่ารามาธิบดี และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ที่ งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 โทร. 02-201-1542, 02-201-2193, 02-201-2606 โทรสาร. 02-201-2607 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.riac2016.com

ในปัจจุบันภาวะพร่องฮอร์โมนเพศในผู้ชาย เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง หลายคนพยายามขวนขวายหาฮอร์โมนมาทดแทนเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งบางรายมีความจําเป็นต้องได้รับฮอร์โมนทดแทนจริง 30 ส.ค. 2559 11:08 1 ก.ย. 2559 12:32 ไทยรัฐ