วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ยิมนาสติกไทยได้เฮ! ออสซี่ส่งวิทยากรมาติว

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยโชคดี ออสเตรเลียส่งวิทยากรมืออาชีพเปิดคอร์สอบรมให้กับผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิมศิลป์ของไทยเป็นเวลา 6 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหวังยกระดับกีฬายิมนาสติกในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ทัดเทียมกับประเทศในแถบยุโรป...

วันที่ 30 ส.ค. 59 น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า "นับว่าเป็นความโชคดีของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เนื่องจากสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศออสเตรเลีย ได้ส่ง มิสบรูนซ์ คนีบุช, มิสเลซี โจนส์ และ คาเรน นอร์เดน ผู้เชี่ยวชาญกีฬายิมนาสติกระดับอาชีพเปิดคอร์สอบรมพิเศษถ่ายทอดกฎ-กติกา, เทคนิค และการวิ่ง การวางท่วงท่าที่ถูกวิธี การซ้อมท่าใหม่และท่าทำยากให้กับผู้ฝึกสอนของไทย เพื่อไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬา ในโครงการพัฒนากีฬา ยิมนาสติกศิลป์หญิง โดยเป็นครั้งแรกที่ทางออสเตรเลีย ได้เดินทางมาเปิดการเรียน การสอนให้กับประเทศในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดเพียงแค่ 3 ประเทศ ได้แก่ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศสิงคโปร์, สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศมาเลเซีย ประเทศละ 6 วัน ตามนโยบายของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (เอฟไอจี) โดยที่ประเทศสิงคโปร์จบสิ้นไปแล้ว ขณะนี้กำลังเปิดคอร์สอบรมอยู่ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.-3 ก.ย.2559 ที่ศูนย์ฝึกกีฬา ยิมนาสติก การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก"

นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า "การอบรมครั้งนี้สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดโดยทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยหาสถานที่อบรมเพียงอย่างเดียว โดยโครงการนี้กำหนดรับผู้เข้าอบรมเพียง 25 คน เน้นเฉพาะผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในกีฬายิมนาสติกโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งช่วงแรกระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค.จะถ่ายทอดการฝึกยิมนาสติกศิลป์ชั้นสูง ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-1 ก.ย. จะเป็นการอบรมผู้ตัดสินเพื่อให้แม่นในกฎ-กติกาแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับที่สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติกำหนด และช่วงสุดท้าย ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย. จะเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก มร.พอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยาย ซึ่งจะเป็นการเรียนลัดที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหารสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสู่ระดับสากลอย่างเต็มตัว

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยโชคดี ออสเตรเลียส่งวิทยากรมืออาชีพเปิดคอร์สอบรมให้กับผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิมศิลป์ของไทยเป็นเวลา 6 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหวังยกระดับกีฬายิมนาสติกในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้... 30 ส.ค. 2559 10:59 30 ส.ค. 2559 13:24 ไทยรัฐ