วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กสท. สั่ง VOICE TV ระงับออกอากาศรายการ Wake Up News

กสท. สั่ง VOICE TV ระงับออกอากาศรายการ Wake Up News

  • Share:

กสท. มีมติให้ VOICE TV ระงับออกอากาศรายการ Wake Up News เป็นเวลา 7 วัน เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการให้เป็นตามกฎหมายกำหนด ...

วันที่ 30 ส.ค. 59 จากกรณี VOICE TV ออกอากาศรายการ Wake Up News เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ในกรณีสัมภาษณ์ ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ “วิเคราะห์เหตุระเบิด 7 จังหวัดใต้” และเมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 นำเสนอและวิเคราะห์เหตุการณ์ระเบิดในภาคใต้ และนำเสนอในหัวข้อ “ไผ่ ดาวดิน อดอาหารวันที่ 9 อาการทรุดหนัก” “มีชัยชี้ สว. เลือกนายกฯ ได้ 5 ปี แต่เสนอได้ชื่อเดียว”

ล่าสุด ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 29/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติ ดังนี้ การออกอากาศรายการ Wake Up News ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลช่องรายการ VOICE TV เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 อีกทั้ง เป็นการขัดต่อข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ระหว่าง สำนักงาน กสทช. และบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องรายการ VOICE TV ซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ข้อ 19 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 กสท. จึงมีมติให้ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ระงับการออกอากาศรายการ Wake Up News เป็นเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการออกอากาศรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเงื่อนไขในการอนุญาตต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้