วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุมปัญหาเจ็ตสกี จัดโซนเล่นเกาะพะงัน

เมื่อบ่ายวันที่ 29 ส.ค. ที่ห้องศรีสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ. สุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการจัดระเบียบ/ปฏิบัติงานร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดระเบียบพื้นที่การเล่น หรือประกอบกิจการเรือเจ็ตสกีในพื้นที่ อ.เกาะพะงัน ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อ.เกาะพะงัน หาข้อยุติการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจน ภายใน 15 วัน ว่าควรให้มีการประกอบการในพื้นที่ใดบ้าง ที่ผ่านมาได้มีการจับกุมผู้ฝ่าฝืนโดยทหาร มทบ.45 จำนวน 3 ครั้ง นายชนะ ดำมี ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะพะงัน ชี้แจงว่า เรือเจ็ตสกีที่ถูกจับได้รับการจดทะเบียน ระบุประเภทการใช้กิจการพิเศษ (เจ็ตสกีเพื่อเช่า) มาก่อนที่ประกาศกระทรวงบังคับใช้

ขณะที่ชุดจับกุมภายใต้การควบคุมสั่งการของ พล.ต.วิชัย ทัศนะมณเฑียร ผบ.มทบ.45/ผบ.ควบคุม มทบ.45 ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรือเจ็ตสกีที่ได้ถูกจับได้เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือ วันที่ 8 ต.ค.2558 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงภายหลังประกาศกระทรวงและมีการสั่งฟ้อง รวมถึงมีคำพิพากษาไปแล้ว การที่ทางเจ้าท่าอ้างว่า การจับกุมดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบนั้นไม่เป็นความจริง

นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจากนายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ กำหนดการประชุมเพื่อหาข้อยุติโซนการเล่นเจ็ตสกีภายใน 15 วัน โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าชี้แจงด้วย โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักและให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย.

ที่ห้องศรีสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ. สุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการจัดระเบียบ/ปฏิบัติงานร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดระเบียบพื้นที่การเล่น หรือประกอบกิจการเรือเจ็ตสกี 30 ส.ค. 2559 07:43 30 ส.ค. 2559 08:02 ไทยรัฐ