วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เร่งตรวจสอบเบิกจ่ายงบขุดคลองกลิ่นตุ

เร่งตรวจสอบเบิกจ่ายงบขุดคลองกลิ่นตุ

  • Share:

กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ.นครราชสีมา ตรวจพบการใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ.นครราชสีมา ในโครงการขุดลอกคลองและถนน 683 โครงการ วงเงินรวม 346,076,680 บาท โดยแบ่งที่มางบประมาณออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.เงินสะสมสำหรับทำโครงการขุดลอกคลอง จำนวน 240 โครงการ วงเงิน 120 ล้านบาท 2.การอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โดยโอนลดงบประมาณ จำนวน 180 โครงการ งบประมาณ 226,076,680 บาท เพื่อโอนเพิ่มสำหรับทำโครงการขุดลอกคลองและถนน จำนวน 443 โครงการ งบประมาณ 226,076,680 บาท โดยการดำเนินงานโครงการทั้ง 2 ส่วน พบมีการตั้งราคางานโครงการไว้ 5 แสนบาทเท่ากันทุกโครงการส่อเข้าข่ายฮั้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2559 สตง.นครราชสีมา ได้ทำหนังสือถึงนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมาเพื่อขอให้พิจารณา ระงับ ยับยั้ง หรือทบทวนการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐตามที่มีการเสนอข่าวนั้น

ล่าสุด เมื่อตอนสายวันที่ 29 ส.ค. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกและทำถนนของ อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงเพราะต้องลงพื้นที่และใช้เวลาตรวจสอบทั้งหมดทุกโครงการ คาดว่าประมาณกลางเดือน ก.ย.นี้ สรุปส่งผลการสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยยึดระเบียบกฎหมายและความถูกต้องเป็นหลัก ส่วนประชาชนในพื้นที่หากมีเบาะแสเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด สามารถร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ หรือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้อีกทางหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งขึ้นมี 2 ชุด ชุดละ 3 คน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสม สำหรับทำโครงการขุดลอกคลอง และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ได้มีการตรวจสอบไปแล้วบางส่วน พบมีการเบิกจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวไปแล้ว 11 โครงการ โครงการละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 5.5 ล้านบาท ได้รายงานให้ ผวจ.นครราชสีมาทราบแล้ว พร้อมทำหนังสือไปยัง อบจ.ให้มีการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพบการกระทำความผิดเกิดขึ้น สำหรับแนวทางการตรวจสอบ คณะกรรมการฯจะดูว่าเงินสะสมที่นำออกมาใช้จ่ายในโครงการดังกล่าวมีอยู่ในแผนการทำงานหรือไม่ หากนำเงินออกมาใช้ในโครงการนี้สำหรับปี 2559 ต้องมีโครงการนี้บรรจุอยู่ในแผนการทำงานขององค์กร แผนแต่ละหน่วยงานจะออกมาตั้งแต่เดือน มิ.ย.2558 สามารถแก้ไขปรับปรุงในภายหลังได้ แต่โครงการต้องเกี่ยวข้องกันไม่ใช่ตั้งขึ้นมาลอยๆ เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ถือเป็นความผิดปกติ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เผยว่า ได้สั่งการให้ทำตรงไปตรงมา กำลังรอผลสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบ ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมยึดกฎหมายเป็นหลัก ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจทั้งกรณีนี้และกรณีปัญหาโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าด้วย จะค่อยๆแก้ปัญหากันไป นอกจากนี้ ได้กำชับให้เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว แต่ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาในการทำงาน เบื้องต้นทราบว่ามีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วประมาณ 30 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อติดตามดูว่าโครงการใดทำหรือไม่ทำแล้วมาเบิกจ่ายเงินกันไป ก่อนหน้านี้จังหวัดได้มีหนังสือสั่งให้ อบจ.นครราชสีมาระงับโครงการดังกล่าวไว้ทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา และแต่งตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 2 เรื่องหลัก กรณีที่มีการร้องเรียนว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างในวงเงินโครงการละ 5 แสนบาท เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างมาเป็นตกลงราคา ส่วนเรื่องที่ 2 คือ กรณีที่ร้องเรียนว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีการทำงานหรือไม่ได้ทำงานแต่กลับมายื่นเบิกเงินไป ได้ตั้งคณะกรรมการอีกชุดลงไปตรวจสอบพื้นที่จริง เจ้าหน้าที่กำลังลงไปดูที่ อบจ.ว่ามีโครงการใดบ้างที่ยื่นฎีกาเบิกจ่ายเงินไปแล้ว เพื่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาจะได้ตามไปดูว่ามีร่องรอยการดำเนินการหรือไม่อย่างใด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้