วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แผนอุปถัมภ์ศาสนา

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งมาตรา 44 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทย ว่า เป็นเรื่องสร้างสรรค์ที่จะอธิบายความในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านงานศาสนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ซึ่งจะต้องมีการกำหนดแผนร่วมกันว่ารัฐบาลจะทำอะไรบ้าง เช่น การส่งเสริมการศึกษา การเผยแผ่ศาสนา อุปถัมภ์คุ้มครอง โดยตนได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคำสั่งทั้งหมด ทั้งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เครือข่ายองค์กรทางศาสนา มาประชุมและทำความเข้าใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งมาตรา 44 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทย... 30 ส.ค. 2559 04:11 30 ส.ค. 2559 04:11 ไทยรัฐ