วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"บีโอไอ" อนุมัติลงทุน 2.6 แสนล้านบาท

ลุยปรับเป้าปีนี้ลุ้นพุ่งติดลมบน เดินหน้าต่อดันไทยสู่เมดิคัลฮับ

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการในกลุ่มต่างๆ จำนวน 34 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 266,387 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรเงินลงทุนรวม 30,478 ล้านบาท ใช้วัตถุดิบในประเทศปีละประมาณ 45,053 ล้านบาทต่อปี กลุ่มแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน เงินลงทุนรวม 10,100 ล้านบาท ใช้วัตถุดิบในประเทศปีละ 5,859 ล้านบาทต่อปี อุตสาหกรรมเบา เงินลงทุน 1,726 ล้านบาท ใช้วัตถุดิบในประเทศปีละ 450 ล้านบาทต่อปี กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง เงินลงทุนรวม 6,566 ล้านบาท ใช้วัตถุดิบในประเทศประมาณ 32,909 ล้านบาทต่อปี

กลุ่มเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ เงินลงทุนรวม 82,728 ล้านบาท ใช้วัตถุดิบในประเทศประมาณ 77,662 ล้านบาทต่อปี กลุ่มกิจการบริการและสาธารณูปโภค เงินลงทุนรวม 134,787 ล้านบาท โดยในกลุ่มนี้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้รับส่งเสริมขยายกิจการขนส่งทางท่อ สำหรับขนส่งก๊าซธรรมชาติรวม 430 กิโลเมตรจาก จ.ระยอง ไป จ.นนทบุรี เงินลงทุนทั้งสิ้น 96,500 ล้านบาท

“ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น บี โอไอจึงปรับเป้าคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากเดิม 450,000 ล้านบาท เป็น 550,000 ล้านบาท ขณะที่การลงทุนจริงตลอดปีนี้มีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในระดับ 500,000-600,000 ล้านบาท เมื่อมีการติดตามคำขอรับส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับอนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี 2557-2559 พบว่า 60-70% ที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว พร้อมจะเริ่มดำเนินการ”

นอกจากนี้ บอร์ดบีโอไอยังเห็นชอบนโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร หรือเมดิคัล ฮับ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะให้สิทธิประโยชน์แก่กิจการผลิตยาที่ปัจจุบันไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี และหากยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2560 จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ส่วนกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ จะเพิ่มให้กิจการเอสเอ็มอีที่ผลิตได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี จากที่ได้ยกเว้นภาษี 5 ปี เพิ่มเป็น 7 ปี และยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ใน 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี, อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส.

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 30 ส.ค. 2559 03:16 30 ส.ค. 2559 03:17 ไทยรัฐ