วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปล่อยสินเชื่อซื้อที่ดินดึงทุนจีน

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินประกอบธุรกิจให้กับนักลงทุนจีน ที่เข้าลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมฯโรจนะ และนิคมฯอมตะนคร โดยสินเชื่อเพื่อการลงทุนขั้นต้น มีระยะเวลา 1 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 200 ล้านบาท เพื่ออำนวยความสะดวก ในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจได้เร็วขึ้น เชื่อว่าในเวลา 3 ปี จะปล่อยสินเชื่อได้ 5,000 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันมีลูกค้าจีนสนใจลงทุน 9 ราย คิดเป็นมูลค่าที่ดิน 1,500 ล้านบาท คาดว่าการลงทุนโดยตรง (เอฟดีไอ) ของจีนที่เข้ามาไทยในปี 2563 จะมีมูลค่าสูงกว่า 100,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว จากปัจจุบันอยู่ที่ 40,000 ล้านบาท ขณะที่การปล่อยสินเชื่อของธนาคารให้กับนักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยภายใน 3 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว จากปัจจุบันปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 15,000 ล้านบาท

สำหรับสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นตัวเร่งให้นักลงทุนจีนเข้ามาในไทย โดยเฉพาะบริษัทจีนที่มีขนาดไม่ใหญ่ แต่เป็นลูกค้าของนิคมฯ ที่รู้ประวัติลูกค้าจีนเป็นอย่างดี จะเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ธนาคาร เพื่อตัดสินใจอนุมัติเงินกู้ และเมื่อนักลงทุนจีนซื้อที่ดินในนิคมฯแล้ว หากต้องการสร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร ธนาคารก็พร้อมให้สินเชื่อเพื่อการลงทุน โดยช่วงที่ผ่านมาการสนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้าจีน ธนาคารปล่อยสินเชื่อร่วมกับธนาคารพาณิชย์ของจีน ในรูปแบบสินเชื่อรวม เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ของจีนมีประวัติลูกค้าเป็นอย่างดี และสินเชื่อที่ธนาคารสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจีนเข้ามาลงทุนในไทย มีอาทิ บริษัททิน่า โซลาร์ จำกัด ผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์อันดับ 1 ของโลก สำหรับธุรกิจที่จีนสนใจเข้ามาลงทุนในไทย ได้แก่ พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปยางพารา.

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินประกอบธุรกิจให้กับนักลงทุนจีน 30 ส.ค. 2559 03:03 30 ส.ค. 2559 03:11 ไทยรัฐ