วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.ประกันภัยทางทะเล ธุรกิจเดินเรือผงาดบนเวทีโลกเต็มพิกัด

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัยธุรกิจประกันภัย ได้เห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ... และให้สำนักงาน คปภ.เสนอร่าง พ.ร.บ.ต่อกระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป โดยถือเป็นกฎหมายประกันภัยทางทะเลฉบับแรกในประวัติศาสตร์ของไทย หลังจากที่ผ่านมาต้องใช้กฎหมายจากอังกฤษ ในการตีความในกรณีที่เกิดข้อพิพาทประกันภัยทางทะเล

ทั้งนี้ การประกันภัยทางทะเล เป็นกิจการที่สำคัญต่อระบบการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า การเดินเรือในประเทศ และระหว่างประเทศ แต่ละปีมีมูลค่าการส่งออกทางเรือนับล้านล้านบาท ที่ผ่านมาประเทศไทยกลับไม่มีกฎหมายประกันภัยทางทะเลเป็นของตนเอง เมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยทางทะเล ศาลฎีกาได้นำกฎหมายประกันภัยทางทะเลของอังกฤษมาปรับใช้ตั้งแต่ปี 2496 ที่ช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่มีความยุ่งยากในการนำสืบหลักกฎหมาย ขณะทีี่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยังกำหนดให้การประกันภัยทางทะเลอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะ แยกจากกฎหมายประกันภัย ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การยกร่าง พ.ร.บ.การประกันภัยทางทะเลจึงเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทของศาล.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัยธุรกิจประกันภัย... 30 ส.ค. 2559 02:54 30 ส.ค. 2559 02:55 ไทยรัฐ