วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง-ราชินี มีพระราชสาส์น อดีต ปธน.เยอรมนี ถึงแก่อสัญกรรม

'ในหลวง-ราชินี' มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย 'วัลเทอร์ เชล' อดีต ปธน.เยอรมนี ถึงแก่อสัญกรรม ...

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการที่ นายวัลเทอร์ เชล (Mr.Walter Scheel) อดีตประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ความว่า

ข้าพเจ้า และพระราชินี เศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายวัลเทอร์ เชล อดีตประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้า และพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี รวมทั้งประชาชนชาวเยอรมนี ในการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

'ในหลวง-ราชินี' มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย 'วัลเทอร์ เชล' อดีต ปธน.เยอรมนี ถึงแก่อสัญกรรม ... 29 ส.ค. 2559 23:28 29 ส.ค. 2559 23:37 ไทยรัฐ