วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.สิทธิฯ เรียกหารือกรมทางหลวง คลี่ปัญหามอเตอร์เวย์ นครชัยศรี

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร เรียกประชุมกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและช่วยบรรเทาผลกระทบ...


วันที่ 29 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง กรมที่ดิน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประชาชนตำบลดอนแฝกและตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนการดำเนินโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ว่าละเมิดสิทธิชุมชน เนื่องจากมีการอ้างว่าโครงการได้ผ่านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA แล้วเมื่อปี 2541 และยังได้มีการจัดประชุมเพื่อทบทวน EIA ตามมติคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าไม่เคยได้รับแจ้งให้เข้าร่วมการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ชาวบ้านเห็นว่า รูปแบบโครงการเป็นการกีดขวางทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อประกอบอาชีพและวิถีชีวิตชุมชน โดยเฉพาะการเวนคืนที่ดินกว่า 200 ไร่ เพื่อทำจุดพักรถเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ประเทศต้องสูญเสียพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์จำนวนมากและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรที่ใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำมาหากิน รวมถึงชาวบ้านยังได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีการเวนคืนที่ดินในปริมาณที่เกินความจำเป็นหรือไม่ โดยเฉพาะจุดพักรถที่มีมากถึง 3 จุดในระยะทางเพียง 96 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม การหารือยังไม่ได้ข้อสรุปในหลายเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงเตรียมลงพื้นที่ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อีกครั้งในวันที่ 26 กันยายนนี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการพัฒนาของรัฐดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ เพื่อประโยชน์ของประเทศและความผาสุกของประชาชน

อ่านข่าว 

‘เตือนใจ’ ดูจุดสร้างมอเตอร์เวย์นครชัยศรี ส่อละเมิดสิทธิ-โฉนดสมัย ร.5

ชาวนครชัยศรีสงสัยใช้ข้อมูลเก่า 20 ปี ออกแบบสร้างมอเตอร์เวย์

คนนครชัยศรียื่นหนังสือ ‘บิ๊กตู่’ จี้ตรวจเวนคืนที่ดินข้างมอเตอร์เวย์ฯ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร เรียกประชุมกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและช่วยบรรเทาผลกระทบ... 29 ส.ค. 2559 19:06 29 ส.ค. 2559 23:32 ไทยรัฐ