วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ. เร่งถกระบบรับตรงเข้ามหา'ลัย สภาอาจารย์หนุน เสนอสอบ 2 ครั้ง

ทปอ. ประชุมด่วนถกระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย หลัง ศธ.มีนโยบายใช้ระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 ครั้ง ด้านประธานสภาคณาจารย์ฯ หนุนแก้ไขระบบ แต่เสนอสอบ 2 ครั้ง เพื่อให้โอกาสเด็กกรณีเกิดเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุสุดวิสัย...

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบลดค่าใช้จ่าย และให้เด็กอยู่ในชั้นเรียนจนจบ ม.6 โดยมีแนวคิดที่จะเปิดรับระบบรับตรงร่วมกัน หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 ครั้ง โดยใช้ข้อสอบกลางคือ วิชาสามัญ 9 วิชา ความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT เริ่มปีการศึกษา 2561 ขณะเดียวกันหากมหาวิทยาลัยใดต้องการรับตรงเอง จะต้องมีเหตุผลที่ดีมาชี้แจงต่อ รมว.ศึกษาธิการ ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นของ ทปอ. หรือแอดมิชชั่นฟอรั่ม เปิดเผยว่า ทปอ.จะมีการประชุมวิสามัญ ในวันที่ 1 ก.ย. 2559 ที่โรงแรม เดอะสุโกศล เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

ด้าน รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เปิดเผยว่า ปอท.ได้รับมอบหมาย จาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้นำเสนอแนวทางแก้ไขการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่ง ปอมท. ได้เสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ สนับสนุนการใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือก เช่น ความถนัดทั่วไปหรือ GAT ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา จัดระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาสละสิทธิ์คณะวิชาต่างๆ จะได้จำนวนนักศึกษาได้ครบตามที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม ปอมท.เห็นว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกำหนดระยะเวลาเปิดปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิ.ย.– ก.ย. ภาคเรียนที่ 2 เดือน พ.ย.–ก.พ. และส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ในโรงเรียนจนจบการศึกษา ดังนั้นกรณีที่มหาวิทยาลัยที่รับระบบโควตาพื้นที่และกีฬา ควรเปิดรับในช่วงเดือน ม.ค. และใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรหรือ จีแพ็กซ์ และเกรดเฉลี่ย 5 เทอม ปอมท. เห็นด้วยกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ โดยให้ทุกคณะเข้าร่วมระบบรับตรงร่วมกัน หรือ ระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 ครั้ง ใช้ข้อสอบกลาง คือ วิชาสามัญ 9 วิชา ความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT หากมหาวิทยาลัยใดต้องการรับตรงเอง จะต้องมีเหตุผลที่ดีมาชี้แจงต่อ รมว.ศึกษาธิการ แต่เห็นว่าควรให้มีการสอบข้อสอบกลาง 2 ครั้ง เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้สอบมากกว่า 1 ครั้ง กรณีป่วยหรือไม่สามารถเข้าสอบด้วยเหตุสุดวิสัย.

ทปอ. ประชุมด่วนถกระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย หลัง ศธ.มีนโยบายใช้ระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 ครั้ง ด้านประธานสภาคณาจารย์ฯ หนุนแก้ไขระบบ แต่เสนอสอบ 2 ครั้ง เพื่อให้โอกาสเด็กกรณีเกิดเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุสุดวิสัย 29 ส.ค. 2559 17:01 29 ส.ค. 2559 20:23 ไทยรัฐ