วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุวพันธุ์' นัดถกมาตรการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา 1 ก.ย.นี้

"สุวพันธุ์" นัดถกหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองศาสนา วันที่ 1 ก.ย.นี้ หลังคสช.ออกม.44 เพื่ออธิบายความในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านงานศาสนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมรายงานแผนตามกรอบภายใน 3 เดือน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 59 นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งมาตรา 44 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทย ว่า ตนเห็นว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์ ที่จะอธิบายความในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านงานศาสนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ซึ่งจะต้องมีการกำหนดแผนร่วมกันว่า รัฐบาลจะทำอะไรบ้าง เช่น การส่งเสริมการศึกษา การเผยแผ่ศาสนา อุปถัมภ์คุ้มครอง โดยตนได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคำสั่งทั้งหมด ได้แก่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เครือข่ายองค์กรทางศาสนา มาประชุมหารือและทำความเข้าใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล และจะต้องรายงานผลการขับเคลื่อนแผนให้รัฐบาลทราบตามกรอบเวลาที่กำหนดภายใน 3 เดือน

"สุวพันธุ์" นัดถกหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองศาสนา วันที่ 1 ก.ย.นี้ หลังคสช.ออกม.44 เพื่ออธิบายความในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านงานศาสนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมรายงานแผนตามกรอบภายใน 3 เดือน 29 ส.ค. 2559 14:37 29 ส.ค. 2559 15:05 ไทยรัฐ