วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกสภาทนายความคนใหม่ จ่อ ถอน พ.ร.บ.ให้สิทธิต่างชาติเป็นทนาย

อดีตเลขาธิการสภาทนายความ ลั่น สิ่งแรกหลังคณะของว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร ได้รับเลือกเป็นนายกฯ สภาทนายความคนใหม่ คือ ถอนคืน พ.ร.บ.ทนายความ ให้สิทธิต่างชาติมาเป็นทนายความได้ ต่อ รมว.ยธ. ...

วันที่ 29 ส.ค. นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อดีตเลขาธิการสภาทนายความ เปิดเผยว่า หลังจากคณะของ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร ได้รับความไว้วางใจจากทนายความให้รับเลือกเป็นนายกสภาทนายความคนใหม่ โดยจะมีการรับมอบงานกับคณะผู้บริหารเดิมใน 7 วัน โดยตำแหน่งทางบริหารของคณะกรรมการชุดใหม่ ยังไม่ลงตัว แต่สำหรับคณะทำงานของ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ ตนเคยเป็นเลขาธิการสภาทนายความ มาก่อน ก็คาดว่า น่าจะเป็นเลขาธิการต่ออีกสมัย สำหรับงานแรกที่ด่วนและสำคัญ คือ ให้ถอนเรื่องขอแก้ไข พ.ร.บ.ทนายความ ที่คณะกรรมการบริหารชุดเดิมเคยยื่นไว้ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มีสาระสำคัญ คือ ขอแก้ไขกฎหมายทนายความที่เดิมให้คนไทยเท่านั้น เป็นทนายความ และให้แก้เป็นให้ชาวต่างประเทศที่เป็นสัญชาติที่มีพันธกรณีกับทนายความไทย ให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย และเป็นทนายความได้ เรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของทนายความไทย และยังเป็นการแย่งอาชีพทำกิน เนื่องจากทนายความไทย มี 7 ถึง 8 หมื่นคน ยังแย่งกันทำกินอยู่แล้ว ยิ่งอนุญาตให้ต่างชาติมาเป็นทนายความได้ แล้วทนายไทยจะเอาอะไรกิน ดังนั้น จึงจะรีบไปขอถอนเรื่องคืนจาก รมว.ยุติธรรม

จากนั้นก็จะดำเนินการเรื่องเร่งด่วนอีก 5 เรื่อง ซึ่งเป็น 5 ใน 16 โครงการที่จะทำ ที่สำคัญคือ ทวงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทนายความ แต่สภาทนายความจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง หรือร่วมเคลื่อนไหวทางการเมือง ว่าที่ พ.ต.สมบัติ วงศ์กำแหง อดีตอุปนายกฝ่ายบริหารและโฆษกสภาทนายความ เผยว่า งานเร่งด่วนอีกเรื่องคือ การยกระดับทนายความสู่สากล ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเหมือนแพทย์ คือ ทนายความจะขึ้นทะเบียนว่าตนเป็นทนายความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน, ทรัพย์สินทางปัญญา, การค้าระหว่างประเทศ, ล้มละลาย, ปกครอง, ภาษี, คดีผู้บริโภค, เยาวชนและครอบครัว แต่มีข้อแม้ว่า ทนายความต้องผ่านการอบรมและสอบได้ เมื่อผ่านแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้ประชาชนที่มีปัญหาคดีความ ต้องการพบทนายความคนใดก็ดูจากอินเทอร์เนต เป็นการลดค่าใช้จ่ายและตรงจุด ตรงกับปัญหาของตัวคดีความมากที่สุด

อดีตเลขาธิการสภาทนายความ ลั่น สิ่งแรกหลังคณะของว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร ได้รับเลือกเป็นนายกฯ สภาทนายความคนใหม่ คือ ถอนคืน พ.ร.บ.ทนายความ ให้สิทธิต่างชาติมาเป็นทนายความได้ ต่อ รมว.ยธ. 29 ส.ค. 2559 14:33 29 ส.ค. 2559 16:18 ไทยรัฐ