วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2559

ยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2559

  • Share:

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมีปริมาณการขายทั้งสิ้น 60,635 คัน ลดลง 0.4% ประกอบด้วย

-รถยนต์นั่ง 24,358 คัน เพิ่มขึ้น 9.6%
-รถเพื่อการพาณิชย์ 36,277คัน ลดลง 6.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 29,177 คัน ลดลง 7.7%

ประเด็นสำคัญ
ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม
ปริมาณการขาย 60,635คัน ลดลง 0.4%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 9.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 6.1% ซึ่งเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์นั่งอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมาตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน
ปริมาณการขาย 429,265 คัน ลดลง 0.2%
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 9.2% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.7% สืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศยังคงฟื้นตัวช้า ส่งผลทางจิตวิทยาต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งมีผลถึงตลาดรถยนต์

ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคม แนวโน้มทรงตัว
จากการเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนจากภาครัฐที่ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มมีสัญญาณคลี่คลายส่งผลให้ราคาสินค้าการเกษตรเริ่มปรับตัวสูงขึ้นทำให้กำลังซื้อภาคครัวเรือนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ตลอดจนการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์ เซลส์ ในเดือนสิงหาคมล้วนเป็นปัจจัยบวกสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ดีจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว ส่งผลให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคมยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2559
ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 60,635 คัน ลดลง 0.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 20,112 คัน ลดลง 10.8% ส่วนแบ่งตลาด 33.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,661 คัน ลดลง 3.1% ส่วนแบ่งตลาด 17.6%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 9,101 คัน เพิ่มขึ้น 6.7% ส่วนแบ่งตลาด 15.0%

ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 24,358 คัน เพิ่มขึ้น 9.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 7,842 คัน เพิ่มขึ้น 6.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.2%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 6,829คัน เพิ่มขึ้น 17.0% ส่วนแบ่งตลาด 28.0%
อันดับที่ 3 มาสด้า 2,333คัน เพิ่มขึ้น 4.1% ส่วนแบ่งตลาด 9.6%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 29,177คัน ลดลง 7.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,494 คัน ลดลง 20.6% ส่วนแบ่งตลาด 39.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 9,502 คัน ลดลง 4.6% ส่วนแบ่งตลาด 32.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,130 คัน เพิ่มขึ้น 55.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน :4,226 คันโตโยต้า 2,038 คัน – มิตซูบิชิ751 คัน – อีซูซุ 729 คัน – ฟอร์ด 669 คัน – เชฟโรเลต 39 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 24,951 คัน ลงลง 10.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,456 คัน ลงลง 23.4% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 8,773 คัน ลงลง 3.8% ส่วนแบ่งตลาด 35.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 2,461คัน เพิ่มขึ้น 23.8% ส่วนแบ่งตลาด 9.9%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 36,277 คัน ลดลง 6.1%
อันดับที่1 โตโยต้า 12,270 คัน ลดลง 19.1% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,661 คัน ลดลง 3.1% ส่วนแบ่งตลาด 29.4%
อันดับที่3 ฟอร์ด 3,393 คัน เพิ่มขึ้น 51.9% ส่วนแบ่งตลาด 9.4%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2559
ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 429,265 คัน ลดลง 0.2%
อันดับที่ 1โตโยต้า 129,190 คัน ลดลง 11.3% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 82,953คัน เพิ่มขึ้น 3.3% ส่วนแบ่งตลาด19.3%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 63,053 คัน ลดลง 0.4% ส่วนแบ่งตลาด 14.7%

ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 153,528 คัน ลดลง 9.2%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 45,534 คัน เพิ่มขึ้น 2.0% ส่วนแบ่งตลาด 29.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 43,542 คัน ลดลง 28.2% ส่วนแบ่งตลาด 28.4%
อันดับที่ 3 มาสด้า 15,833 คัน เพิ่มขึ้น 19.7% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pickup และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 221,723 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 81,172 คัน เพิ่มขึ้น 2.9% ส่วนแบ่งตลาด 36.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 75,275 คัน เพิ่มขึ้น 2.9% ส่วนแบ่งตลาด 34.0%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 22,750 คัน เพิ่มขึ้น 23.0% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 36,356 คัน โตโยต้า 16,852 คัน – มิตซูบิชิ 10,616 คัน –อีซูซุ 4,556 คัน – ฟอร์ด 3,771 คัน – เชฟโรเลต 561 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pickup
ปริมาณการขาย 185,367คัน เพิ่มขึ้น 0.7%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 70,719 คัน เพิ่มขึ้น 7.0% ส่วนแบ่งตลาด 38.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 64,320คัน ลดลง 10.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 15,880 คัน เพิ่มขึ้น 30.3% ส่วนแบ่งตลาด 8.6%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 275,737 คัน เพิ่มขึ้น 5.7%
อันดับที่1 โตโยต้า 85,648 คัน เพิ่มขึ้น 0.7% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 82,953 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 20,858 คัน เพิ่มขึ้น 45.4% ส่วนแบ่งตลาด 7.6%

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้