วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธุรกิจไทย ต้องไร้คอร์รัปชัน

เราทราบกันดีค่ะว่า คอร์รัปชัน คือภัยเรื้อรังของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน แต่ก็น่าดีใจนะคะที่ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ต่างก็ให้ความสำคัญและร่วมกันรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งนี้ เพราะเราทุกคนตระหนักดีว่าภัยร้ายแรงอันนี้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง สามารถขจัดให้หมดไปจากประเทศของเราได้เพียงลำพัง 

หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกๆ คนในการต่อต้าน และทำให้สังคมไทยรู้ว่า ถึงเวลาแล้ว ที่การคอร์รัปชัน จะเป็นสิ่งที่สังคมไทยยอมรับไม่ได้อีกต่อไป

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน : พลังสังคมที่ต้องการขับเคลื่อนให้การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คนไทยยอมรับไม่ได้

ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุย กับ คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และ รองประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ถึงที่มาที่ไปของ การจัดตั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นในประเทศไทยค่ะ ท่านเล่าให้ฟังว่า...

ย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา... 

-1 มิถุนายน 2554 : ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศการต่อสู้กับการคอร์รัปชันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดย คุณดุสิต นนทะนาคร ประธานหอการค้าไทยในสมัยนั้น เนื่องจากเห็นว่าหากไม่มีใครลุกขึ้นมาต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ประเทศไทยของเราจะตกอยู่ในภาวะลำบากอย่างแน่นอน  

ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีคุณ ดุสิต นนทะนาคร เป็นประธานและผู้ร่วมก่อตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับ 23 องค์กรเอกชน

- 6 กันยายน 2554 : คุณดุสิต นนทะนาคร ได้เสียชีวิตลง

จากวันนั้น ถึงวันนี้..

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคีต่างๆ ในการช่วยต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้านด้วยกัน คือ ป้องกัน ปลูกฝัง และเปิดโปง

แม้จะเป็นองค์กรอิสระ...

แม้จะไม่มีอำนาจในการ ‘ปราบปราม’...

แม้จะทราบดีว่า การคอร์รัปชันนั้นเปรียบเสมือนกิเลสของมนุษย์ และตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสอยู่ คอร์รัปชัน ก็จะไม่สามารถสูญสลายไปจากสังคมได้อย่างแน่นอน...

แต่ทุกคนมั่นใจว่าการช่วยให้การคอร์รัปชันลดลง ทั้งในการทำงานของภาครัฐ การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้โตไปไม่โกงได้นั้น ก็เป็นความสำเร็จอย่างมากแล้วของคนไทยทุกคน

และที่สำคัญ ... ทุกคนเชื่อมั่นอย่างมากใน ‘พลังสังคม’ และ ‘พลังประชาชน’

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดให้ทุกวันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อรำลึกถึงคุณดุสิต นนทะนาคร แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมา งานต่อต้านคอร์รัปชันได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม ในปีนี้ ทางผู้จัดจึงได้จัดงานขึ้น 2 วัน คือ 

อังคารที่ 6 กันยายน เป็นงานเสวนาวิชาการ “Anti Corruption Collaboration” กรรมโกงแบบไหน ใครสนอง โดยตัวแทนจากทุกภาคส่วน ทั้งในภาคกฎหมาย ภาคประชาชน ภาคการเงิน องค์กรอิสระ ภาคการศึกษา และภาคสื่อสารมวลชน

อาทิตย์ที่ 11 กันยายน เป็นการรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน "กรรมสนองโกง" ซึ่งเป็นการร่วมแสดงพลังครั้งสำคัญของคนไทย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมาร่วมเป็นประธานในงาน

ดิฉันขอใช้พื้นที่ตรงนี้เชิญชวนคนไทยที่หัวใจไร้คอร์รัปชันมาร่วมแสดงพลังในวันที่ 11 กันยายน ณ เวทีท้องสนามหลวง และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ

มาร่วมกันสร้างประวัติศาตร์ การรวมพลังครั้งสำคัญของชาติเพื่อขจัดการคอร์รัปชันให้หมดไปจากบ้านเรากันนะคะ

แล้วพบกันค่ะ

ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ 
ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการสื่อสารองค์กร บริษัท เจ.เอ็ม.คาตาลิสท์
http://www.facebook.com/SMECompass

เราทราบกันดีค่ะว่า คอร์รัปชัน คือภัยเรื้อรังของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน แต่ก็น่าดีใจนะคะที่ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน 29 ส.ค. 2559 13:34 29 ส.ค. 2559 17:33 ไทยรัฐ