วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จีนคิดสร้างเน้ือเยื่อ ใช้เป็นอะไหล่อวัยวะ

นักวิทยาศาสตร์จีนได้อ้างว่า ค้นพบอณูขนาดเล็กอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถทำให้เนื้อเยื่อกลับงอกขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะสามารถเอาไปสร้างอวัยวะกลับง่ายแก่การผ่าตัดเปลี่ยนในอนาคต

นักวิทยาศาสตร์ของจีนกล่าวต่อไปว่า ได้ค้นพบยาซึ่งมีชื่อว่า เอ็กซ์ เอ็ม ยู เอ็ม พี 1 ซึ่งมีคุณสมบัติในการซ่อมแซมตับ ลำไส้ และผิวหนัง ให้กลับคืนเป็นปกติขึ้นได้ ซึ่งในอนาคตอาจจะไม่ต้องมีการปลูกถ่ายอวัยวะกันเลยก็ได้ เขากับคณะได้พบอณูที่แจ้งสัญญาณอันจำเป็นแก่ความเป็นและความตายนี้ในทางเดินอาหารของฮิบโปโปเตมัส และเอาไปขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตรไว้แล้ว โดยจะได้ร่วมมือกับบริษัทผลิตยา เพื่อผลิตเป็นยาออกจำหน่ายต่อไป.

นักวิทยาศาสตร์จีนได้อ้างว่า ค้นพบอณูขนาดเล็กอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถทำให้เนื้อเยื่อกลับงอกขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะสามารถเอาไปสร้างอวัยวะกลับง่ายแก่การผ่าตัดเปลี่ยนในอนาคต 29 ส.ค. 2559 13:17 29 ส.ค. 2559 13:19 ไทยรัฐ