วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กพร.ตีปี๊บขยายเงินกู้ให้เอกชนพัฒนาแรงงาน แถมโปรปลอดดอก 1 ปี

กพร.เชิญชวนผู้ประกอบการกู้เงินพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 สาขาอาชีพ ขยายวงเงินจาก 3 แสน เป็น 1 ล้าน แถมโปรไร้ดอกเบี้ย 1 ปีเต็ม

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 59 นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาทักษะของลูกจ้างให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน จึงเห็นชอบขยายเพดานวงเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยให้ผู้ประกอบการกู้ไปฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากเดิมครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 1,000,000 บาท นอกจากนี้ ยังลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เหลือร้อยละ 0 จากเดิมร้อยละ 3 ต่อปี แต่มีข้อแม้ว่าผู้ประกอบการต้องทำสัญญาไม่เกินวันที่ 12 ม.ค. 2560 โดยมีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน ทั้งนี้ สาขาอาชีพที่จะฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต้องเป็นสาขาอาชีพ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด มาตรา 7(1) ดังนี้ 1. สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 2. สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 3. สาขาอาชีพช่างเครื่องกล 4. สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 5. สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 6. สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม และ 7. สาขาอาชีพภาคบริการ โดยภาคบริการนี้ครอบคลุมทั้งกิจการโรงแรม ร้านอาหาร และโลจิสติกส์ด้วย

นายกรีฑา กล่าวต่อว่า การฝึกอบรมทักษะและพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ลดต้นทุน ลดการสูญเสียทรัพยากร รวมทั้งทำให้แรงงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 กพร. ได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไป จำนวน 243,372 คน สามารถส่งเสริมสถานประกอบกิจการในการพัฒนาทักษะลูกจ้าง และนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีมากกว่า 8,000 แห่ง สามารถพัฒนากำลังแรงงานได้กว่า 3.3 ล้านคน อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นบทบาทของ กพร. ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งมีภารกิจสำคัญ 2 ส่วน คือ 1. เก็บเงินสมทบจากสถานประกอบกิจการที่จัดฝึกอบรมพนักงานหรือลูกจ้าง ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างที่มีอยู่ในแต่ละปี เข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 2. ให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภายในสถานประกอบกิจการนั้นๆ หรือส่งพนักงานหรือลูกจ้างไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก หรือทดสอบกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ได้รับการรับรองจาก กพร.

กพร.เชิญชวนผู้ประกอบการกู้เงินพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 สาขาอาชีพ ขยายวงเงินจาก 3 แสน เป็น 1 ล้าน แถมโปรไร้ดอกเบี้ย 1 ปีเต็ม 29 ส.ค. 2559 12:26 29 ส.ค. 2559 13:24 ไทยรัฐ