วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บ้านไหนหนังเสริมเที่ยว ช่วงยางพาราราคาตก

บ้านไหนหนังเสริมเที่ยว ช่วงยางพาราราคาตก

  • Share:

นายสุชา วันศุกร์ ผญบ.หมู่ 3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชุนบ้านไหนหนัง เปิดเผยว่า อาชีพหลักของชาวบ้าน ไหนหนังคือ การทำสวนยางพารา ซึ่งราคาตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนต้องหาอาชีพเสริมตามความถนัด เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด เนื่องจาก จ.กระบี่ เป็นจังหวัด หนึ่งที่มีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวและมีหน่วยงานของทางราชการให้การส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ ได้เป็นพี่เลี้ยงก่อตั้งเครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมา โดยตนได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกของเครือข่ายให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน และประธานของแต่ละกลุ่มอาชีพเป็นคณะกรรมการของเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง มีสมาชิก 40 ราย กลุ่มไร่นาสวนผสม (โครงการ 1 ไร่ 1 แสน) สมาชิก 16 ราย กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง มีสมาชิก 20 ราย กลุ่มธนาคารขยะ มีสมาชิก 14 ราย กลุ่มธนาคารต้นไม้ มีสมาชิก 55 ราย และกลุ่มเย็บปักถักร้อย มีสมาชิก 18 ราย โดยมีสำนักงานอยู่เลขที่ 23 หมู่ 3 ต.เขาคราม

ประธานเครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านไหนหนัง เปิดเผยต่อไปว่า ทางเครือข่ายได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุนโดยการให้คำปรึกษาของแต่ละกลุ่ม คือ ศูนย์ผึ้งชุมพร สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง สำนักงาน เกษตรจังหวัดและหอการค้าจังหวัดกระบี่ สนับสนุนกลุ่มไร่นาสวนผสม สำนักงานประมงจังหวัดและประมง อำเภอ สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง ธ.ก.ส. สนับสนุนกลุ่มธนาคารต้นไม้ กรรมการมัสยิดใน ต. เขาคราม 7 แห่ง สนับสนุนกลุ่มธนาคารขยะ กศน.เมืองกระบี่ และ กศน. ตำบลเขาคราม สนับสนุนกลุ่มเย็บปักถักร้อย

“กลุ่มอาชีพทั้งหมดเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีความแตกต่างจากท้องที่อื่นๆ ในจังหวัดกระบี่ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็มีทั้งทะเลและภูเขา และป่าชายเลน ที่น่าสนใจคือระยะทางเข้าสู่บ้านไหนหนัง ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 20 นาที จากตัวเมืองกระบี่ ทั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวบ้านท่าปอม คลองสองน้ำ ในตำบลเดียวกันด้วย” นายสุชา กล่าวในตอนท้าย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้