วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สแกนพบใช้วุฒิปลอมแห่สมัครเรียนอื้อ สั่งอาชีวะรัฐ-เอกชนคุมเข้ม "ชัยพฤกษ์" จี้ต้นสังกัดเอาผิดทางกฎหมาย

สแกนพบใช้วุฒิปลอมแห่สมัครเรียนอื้อ สั่งอาชีวะรัฐ-เอกชนคุมเข้ม "ชัยพฤกษ์" จี้ต้นสังกัดเอาผิดทางกฎหมาย

  • Share:

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับรายงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนบางแห่งว่า จากการเปิดรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปยังสถานศึกษาต่างๆตามระเบียบพบว่า มีผู้สมัครบางคนนำวุฒิการศึกษาปลอมมาสมัคร โดยมีทั้งวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ ปวช. 1 และวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อ ปวส. 1 อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการในพื้นที่ภาคใต้แห่งเดียว มีผู้สมัครที่ไม่สำเร็จการศึกษาจริงและปลอมแปลงวุฒิการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มายื่นสมัครถึง 10 ราย แบ่งเป็นวุฒิ ม.ต้น 1 ราย และวุฒิ ม.ปลาย 9 ราย นอกจากนี้ ยังพบการใช้วุฒิการศึกษาปลอมยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในพื้นที่ต่างๆอีก ซึ่งทางวิทยาลัยเมื่อตรวจสอบพบได้ให้นักเรียนเหล่านั้นยื่นใบลาออกตามระเบียบของวิทยาลัย

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สอศ.จะแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เข้มงวดในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่นักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ขณะเดียวกันก็จะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงาน กศน. ให้ทราบว่ามีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา และขอให้ดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปลอมแปลงวุฒิ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบพบในภายหลังจากที่ได้เข้าเรียนไปแล้วว่ามีการใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัครเข้าเรียน ก็จะมีผลในการรับรองวุฒิการศึกษา คือจะไม่ได้รับการรับรองว่าสำเร็จการศึกษา และยังมีความผิดทางกฎหมายด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้