วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยันยึดเกรดกู้ กยศ.เพื่อเด็ก-ขอยกเว้นมีเกณฑ์ชัดเจน

ยันยึดเกรดกู้ กยศ.เพื่อเด็ก-ขอยกเว้นมีเกณฑ์ชัดเจน

  • Share:

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้หารือหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงิน ที่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 เนื่องจากมีมหาวิทยาลัย 3-4 แห่ง ทำเรื่องขอยกเว้นหลักเกณฑ์ต่อ กยศ. มีนักศึกษาร่วม 400 คน ซึ่งตนได้แจ้งว่าคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูแลอยู่ได้รับเรื่องขอยกเว้นเกณฑ์ดังกล่าวเช่นกัน และกำลังสำรวจมหาวิทยาลัยทุกแห่งว่า มีผู้กู้ กยศ. กี่คนที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำมาพิจารณาให้กู้ยืมเป็นรายๆไป อย่างไร ก็ตาม กยศ.เห็นว่า การขอยกเว้นหลักเกณฑ์ควรพิจารณาในภาพรวม และต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเสนอที่ประชุม กยศ.ต่อไป

“ทั้งนี้ ได้ยืนยันกับที่ประชุม กยศ.ว่า ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา 2559 ตามที่ กยศ.ได้ประกาศไปแล้ว คือต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และต้องมีหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งการกำหนดผลการเรียนจะเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษา ที่จะตั้งใจเรียนเมื่อจบจะได้มีงานทำและมีรายได้มาใช้คืน ถ้าปล่อยให้ผลการเรียนต่ำมากู้ยืม จะเป็นการซ้ำเติมเด็กที่อาจเรียนไม่จบ และยังเป็นหนี้อีก” เลขาธิการ กกอ.กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้