วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนคนพิการรับสิทธิบัตรทองควบประกันสังคม

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า โดยทั่วไปคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับบัตรทอง ท.74 ในการรับสิทธิรักษาฟรีทุกโรคในทุกโรงพยาบาล แต่หากคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการจะต้องเข้าสู่การใช้สิทธิรักษาพยาบาลผ่านระบบประกันสังคม ซึ่งมีข้อจำกัดต้องรักษาตามโรงพยาบาลที่กำหนดและไม่สามารถรักษาฟรีได้ทุกโรค ทำให้คนพิการรู้สึกว่าถูกลดสิทธิ เนื่องจากบางคนต้องรักษาอาการป่วยอยู่ต่อเนื่อง ทั้งยังต้องย้ายจากโรงพยาบาลที่เคยรักษามาใช้สิทธิโรงพยาบาลตามหลักประกันสังคม เรื่องนี้คนพิการได้ร้องเรียนผ่าน พก.มานานและมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งต้นปี 2559 ตนได้นำเรื่องนี้หารือกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยเสนอให้คนพิการที่ทำงานในสถานประกอบการสามารถใช้ได้ทั้งสิทธิบัตรทอง ท.74 และหลักประกันสังคม อีกทั้งได้เสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก็เห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ

อธิบดี พก.กล่าวด้วยว่า คนพิการไม่ได้กังวลที่จะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 แต่ต้องการจะได้รับสิทธิประกันสังคมกรณีที่ว่างงาน ชราภาพ ขณะที่ขอใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากบัตรทอง ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็ยังคงรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล แม้จะอยู่ในหลักประกันสังคม และรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณหากต้องใช้จ่ายเพิ่มเติม คาดว่าไม่น่าจะใช้งบประมาณมาก เพียงแต่ต้องป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อน เรื่องนี้มีทิศทางที่ดี และคาดว่าน่าจะผลักดันให้สามารถดำเนินการได้ในปีนี้ เพราะเป็นเรื่องที่คนพิการรอคอยมานาน อีกทั้งรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลคนพิการ.

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า 29 ส.ค. 2559 04:06 29 ส.ค. 2559 04:06 ไทยรัฐ


advertisement