วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระดม "พาณิชย์จังหวัด" ดันแผนเศรษฐกิจ 4.0

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เดือน ก.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดประชุมมอบนโยบายให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงาน และเตรียมปรับบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงผลักดันพาณิชย์จังหวัดให้เป็นแม่งานจัดทำแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 โดยดึงจุดเด่นของแต่ละจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด มาปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่จะขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ กระทรวงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2560-2564 เสร็จแล้ว และเตรียมจัดประชุมระดมความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มและความท้าทายทางการค้าของกลุ่มจังหวัดต่างๆ รวมถึงรับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในทางปฏิบัติจากมุมมองที่หลากหลาย ก่อนที่จะมาจัดทำเป็นแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 “ได้ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพาณิชย์จังหวัด และหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง 18 คน โดยต้องฝนให้แหลมคม เพื่อเป็นผู้แทนของกระทรวงในพื้นที่ หลังจากที่กระทรวง ได้ทำนโยบาย One Roof ที่รวมเอาหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง มาอยู่ที่เดียวกัน โดยมีพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อน” นางอภิรดีกล่าว.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เดือน ก.ย.นี้ กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดประชุมมอบนโยบายให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงาน 29 ส.ค. 2559 02:18 29 ส.ค. 2559 02:20 ไทยรัฐ