Thairath Logo
กีฬา

กรธ. เผย ส่งร่างแก้ รธน. 29 ส.ค.-คาด ศาล รธน.รับลูกชงพิจารณา 31ส.ค.

Share :

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ. เผย กรธ.ส่งร่างแก้ รธน.ให้ศาล รธน. 29 ส.ค. ขณะ มีชัย ย้ำเพิ่มข้อความโยงผลประชามติ คาด ศาล รธน. รับลูก ชงพิจารณาด่วน 31 ส.ค.

วันที่ 28 ส.ค. นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 ส.ค.นี้ กรธ. ได้นัดประชุมเพื่อหารือถึงข้อสรุปต่อการปรับปรุงบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชาติ มาตรา 272 ที่เพิ่มรายละเอียดให้ในช่วงระยะ 5 ปี นับแต่มีรัฐสภาชุดแรกให้นายกฯ มาจากการลงมติของที่ประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อให้สอดคล้องกับคำถามประกอบการออกเสียงประชามติฯ ซึ่งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ได้ฝากการบ้านให้ กรธ. แต่ละคนได้สำรวจและพิจารณาความเห็นของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อการปรับปรุงบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยว่า มีประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ พร้อมกับให้นำเนื้อหาไปตรวจทาน โดยหากมีประเด็นข้อความเห็นอื่นๆ และพบความบกพร่องของถ้อยคำ ให้นำมาพิจารณาและแก้ไขให้เกิดความชัดเจน ซึ่งหากทำได้แล้วเสร็จน่าจะสามารถส่งบทบัญญัติที่ปรับปรุง พร้อมเอกสารซึ่งประกอบด้วยเหตุผล คำอธิบายของ กรธ. ต่อประเด็นการเขียนบทบัญญัติมาตรา 272 ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาได้

นายอุดม กล่าวต่อว่า สำหรับการเขียนคำปรารภ เพื่อใช้สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น นายมีชัย ได้ฝากให้ฝ่ายเลขานุการ กรธ. ไปพิจารณาทำเนื้อหาว่า จะเติมข้อความอย่างไร ซึ่งรายละเอียดนั้นจะเป็นการเติมข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และเนื้อหาที่ประชาชนให้การยอมรับคำถามพ่วง ทำให้ต้องปรับแก้ในบทเฉพาะกาลไปจากเนื้อหาเดิมที่ กรธ.ได้ทำมา

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมหนูญแจ้งว่า หาก กรธ.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ในวันที่ 29 ส.ค.จริง ศาลรัฐธรรมนูญน่าจะได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 31 ส.ค. เพราะถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและศาลรัฐธรรมนูญได้เตรียมการเรื่องนี้เพื่อรองรับไว้อยู่แล้ว เนื่องจากมีกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 37/1 ว่า ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน หลังจากได้รับร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะได้นัดอภิปรายเพื่อประกอบการวินิจฉัย ส่วนจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญว่า มีประเด็นที่จะต้องไต่สวนเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ตาม รธน.ชั่วคราวมาตรา 37/1 ระบุให้ศาลรัฐธรรมนูญส่งคำวินิจฉัยกลับไปให้ กรธ. ทั้งในกรณีที่เห็นว่าเนื้อหาร่าง รธน.สอดคล้องกับผลออกเสียงประชามติแล้ว หรือในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า บทบัญญัติใดยังไม่สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติให้ กรธ.ปรับปรุงแก้ไขตามที่ ศาล รธน.วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน จากนั้นให้นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมสมบูรณ์แล้วทูลเกล้าฯ ต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
ร่างรธน.ส่งศาลรธน.29ส.ค.กรธ.อุดม รัฐอมฤตโฆษกคณะกรรมการรัฐธรรมนูญมาตรา 272ประชามติมีชัย ฤชุพันธุ์คำปรารภโยงประชามติพิจารณา 31 ส.ค.วินิจฉัย