วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


คอนเสิร์ต "มิตรสมาน"

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับทายาทศิลปินครูสมาน กาญจนะผลิน เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “มิตรสมาน” นำเสนอเพลงดังในอดีตของครูสมาน กาญจนะผลิน (ศิลปินแห่งชาติ และบูรพศิลปิน) และ 24 ครูเพลง ผ่าน 7 ศิลปินแห่งชาติ ชาลี อินทรวิจิตร, สุเทพ วงษ์กำแหง, ชรินทร์ นันทนาคร, ชินกร ไกรลาศ, สวลี ผกาพันธุ์, รวงทอง ทองลั่นทม และจินตนา สุขสถิตย์ พร้อม 14 ศิลปินคุณภาพ วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย.นี้ เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรม จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ต-เมเจอร์ รายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุน “ครูสมาน กาญจนะผลิน”.

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับทายาทศิลปินครูสมาน กาญจนะผลิน เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “มิตรสมาน” 28 ส.ค. 2559 14:58 28 ส.ค. 2559 14:59 ไทยรัฐ