วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ผู้ตรวจฯ' ชงตั้งซุปเปอร์บอร์ดแก้จราจร-รถติดเมืองกรุงฯ

"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ชง 5 แนวทาง แก้ปัญหาการจราจร-รถติดใน กทม. แนะรัฐตั้ง "ซุปเปอร์บอร์ด" กำหนดแผนสั่งการส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.59 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลว่า ที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เคยประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจราจรและขนส่ง อาทิ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง การทางพิเศษ รวมทั้งตำรวจ เพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าว นำมาสู่ข้อเสนอแนะของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ปัญหาดังกล่าวถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ 1. เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการคมนาคมในระดับสูง หรือซุปเปอร์บอร์ด หลังพบว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจดำเนินโครงการในระดับนโยบาย เป็นเหตุให้โครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหลายโครงการไม่มีข้อสรุป หรือต้องชะลอการดำเนินโครงการ หรือต้องทำการศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจหลายครั้ง ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก 2. จัดตั้งอาสาจราจร เพื่อลดปัญหาเรื่องวินัยการจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปัญหาการจราจรมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถึงแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้มาตรการต่างๆ ในการกวดขัน ตรวจตรา และจับกุมมาโดยตลอด แต่ยังพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายการจราจรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดตั้งกลุ่มอาสาจราจรขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล และรายงานพฤติกรรมการที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว จะช่วยลดภาระและลดการทำความผิดได้

นายรักษเกชา กล่าวต่อว่า 3. ควรควบคุมอัตราค่าโดยสารจักรยานยนต์รับจ้าง เสนอให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาสำรวจ กำหนด และควบคุมอัตราค่าโดยสารของรถจักรยานยนต์รับจ้างให้เป็นมาตรฐาน เหมาะสม เป็นธรรม และเสมอกันในแต่ละจุดบริการ ตลอดจนควบคุมการเรียกเก็บค่าโดยสารของผู้ขับขี่อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร 4. เร่งสำรวจ และพัฒนาเส้นทางการบริหารจัดการจราจรและการเดินรถ โดยให้ กทม. เร่งสำรวจและหาทางเชื่อมต่อถนนซอย เส้นทางลัดตามซอยต่างๆ เพิ่มเติม หรืออาจพิจารณาถึงการเวนคืนพื้นที่บางส่วนตามความจำเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาซอยบางสายที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดเพิ่มเติม เพื่อให้ช่วยย่นระยะเดินทางแล้วยังช่วยแก้ปัญหารถติด ลดปริมาณรถยนต์บนถนนสายหลัก และ 5. สำรวจเส้นทางการเดินเรือโดยสารในคลองเพิ่มเติม ในการพัฒนาเป็นเส้นทางเดินเรือโดยสารเพิ่ม เนื่องจากการเดินเรือในปัจจุบันได้รับความนิยมจากประชาชนมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการสัญจรแบบเชื่อมต่อ แต่ยังจำกัดอยู่เพียงสองเส้นทางหลัก คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแสนแสบ

นายรักษเกชา กล่าวอีกว่า แม้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะมีข้อเสนอดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาจราจร แต่เป็นการเสนอผ่านสื่อ โดยไม่มีการเสนอไปยังหน่วยงานอย่างเป็นทางการ จึงไม่ทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีการดำเนินการกันอย่างไร ซึ่งข้อเสนอบางอย่างก็มีการดำเนินการไปแล้ว โดยรัฐบาล และ คสช. อาทิ การควรควบคุมอัตราค่าโดยสารจักรยานยนต์รับจ้าง หรือการออกคำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบางอย่าง แต่ข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างคนต่างทำขึ้น จึงควรให้มีการตั้งซุปเปอร์บอร์ดขึ้น เพื่อให้แผนงานทั้งหมดมาจากส่วนกลาง และให้การทำงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกัน

"ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ชง 5 แนวทาง แก้ปัญหาการจราจร-รถติดใน กทม. แนะรัฐตั้ง "ซุปเปอร์บอร์ด" กำหนดแผนสั่งการส่วนกลาง 28 ส.ค. 2559 14:44 28 ส.ค. 2559 17:40 ไทยรัฐ