วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศศป.ขานรับ ไทยแลนด์ 4.0 ดัน หัตถศิลป์ เชื่อมโยงนวัตกรรม สู่ชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) ดันงานหัตถศิลป์เด่น เฟ้น 9 ชุมชน ตามโครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรม 59 มุ่งพัฒนาหัตถกรรมด้วยนวัตกรรม สร้างฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ คาดสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว ลงสู่ ศก.ชุมชน

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรมในปีนี้ ว่า SACICT มีการดำเนินงานในพื้นที่ เติมโจทย์ชุมชนหัตถกรรมมา โดยมุ่ง 3 ด้าน ได้แก่ บุคลากร ซึ่งเป็นครูฯ หรือ ทายาทฯ ที่ SACICT เชิดชูเกียรติฯ จัดให้มีการอบรมความรู้ ทั้งการบริหาร การจัดการ การตลาด เสริมความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ประกอบการ ให้กับบุคลากรภายในชุมชน

ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการคัดเลือกงานหัตถกรรมที่โดดเด่นเพื่อพัฒนาต่อยอดทั้งการนำนักออกแบบเข้าพื้นที่ ร่วมแก้ไขปัญหาด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีความร่วมสมัยเรียนรู้พร้อมกันกับชุมชนด้านสถานที่ มีการเชื่อมโยงหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรมผ่านวิถีชุมชน ให้ผู้ที่สนใจมีโอกาสเรียนรู้กับผู้รู้จริงร่วมกับเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน เป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

“ปีนี้ SACICT คัดเลือกชุมชนหัตถกรรมที่มีครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ รวมกว่า 20 คน จาก 9 ชุมชนหัตถกรรม ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนหัตถกรรมทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนหัตถกรรมผ้าจก เครื่องทอง เครื่องเงิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ชุมชนหัตถกรรมผ้าทอย้อมคราม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ชุมชนหัตถกรรมทอผ้าแพรวา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ชุมชนหัตถกรรมผ้าโฮลและเครื่องเงิน อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนหัตถกรรมผ้าไหมบ้านหัวสะพาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนหัตถกรรมผ้าไหมและจักสานกก อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ชุมชนหัตถกรรมทอผ้าฝ้ายลาวครั่ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีและชุมชนหัตถกรรมทอผ้ายกและจักสานกระจูด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการ”

สำหรับการเชื่อมโยงหน่วยงานในพื้นที่ ศศป. ได้ประสานงานกับครูและทายาทพื้นถิ่น เพื่อศึกษาความต้องการ ค้นหาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนหัตถกรรมนั้นๆ ยังมีประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคการศึกษา หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชน และอุตสาหกรรมระดับภาค เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกันให้เกิดได้อย่างยั่งยืน

ส่วนของการส่งเสริมช่องทางตลาด ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการพัฒนา มีการนำข้อมูลองค์ความรู้หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์จากทั้ง 9 ชุมชนหัตถกรรม มาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างการรับรู้ เผยแพร่ผลงานของกลุ่มครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ ซึ่งเร่ิมตั้งแต่วันนี้ (27-28 ส.ค.59) ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน นางอัมพวัน กล่าว...

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) ดันงานหัตถศิลป์เด่น เฟ้น 9 ชุมชน ตามโครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรม 59 มุ่งพัฒนาหัตถกรรมด้วยนวัตกรรม สร้างฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้ คาดสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว ลงสู่ศก.ชุมชน 28 ส.ค. 2559 12:41 28 ส.ค. 2559 16:09 ไทยรัฐ