Thairath Logo
กีฬา

'นิด้าโพล' ชี้ คนเข้าใจ ส.ว.ลากตั้ง มีสิทธิ์ 'ชงชื่อ-ร่วมโหวตนายกฯ'

Share :

"นิด้าโพล" เผย ปชช.เข้าใจ ส.ว.สรรหามีสิทธิ "เสนอ-โหวตนายกฯ" ส่วนคุณสมบัตินายกฯ เลือกได้ทั้งจากบัญชีพรรคการเมือง-คนนอกบัญชี...

วันที่ 28 ส.ค. 59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเข้าใจของประชาชนในคำถามพ่วงที่ผ่านการลงประชามติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง

เมื่อถามถึงความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.24 มีความเข้าใจว่า ส.ว. สรรหา มีสิทธิทั้งเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกฯ และร่วมกับ ส.ส.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี รองลงมาร้อยละ 33.68 ไม่เข้าใจ/ไม่ทราบรายละเอียดเลย และร้อยละ 27.60 มีความเข้าใจว่า ส.ว.สรรหามีสิทธิร่วมกับ ส.ส.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้น 

ด้านความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ามามีส่วนร่วมของ ส.ว. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.12 มีความเข้าใจว่า หาก ส.ส. ไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ จึงจะเปิดโอกาส ให้ ส.ว. สรรหาสามารถมีส่วนร่วมกับ ส.ส. พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี รองลงมาร้อยละ 33.20 ไม่เข้าใจ/ไม่ทราบรายละเอียดเลย และร้อยละ 28.08 มีความเข้าใจว่า ส.ว. สรรหามีส่วนร่วมกับ ส.ส. พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่การเปิดประชุมครั้งแรก

เมื่อถามถึงความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.68 มีความเข้าใจว่า เป็นการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี จากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ หรือคนนอกก็ได้ รองลงมาร้อยละ 26.56 มีความเข้าใจว่า เป็นการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้เท่านั้น และร้อยละ 24.08 ไม่เข้าใจ/ไม่ทราบรายละเอียดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
นิด้าโพลโพลผลสำรวจความเห็นนิด้าประชามติคำถามพ่วงส.ว.แต่งตั้งอำนาจ ส.ว.ส.ว.ร่วมโหวตนายกฯส.ว.เสนอชื่อนายกฯนายกฯคนนอกความเข้าใจ ปชช.