วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กรุงเทพโพลล์' ชี้คนเชื่อมั่น 'ศักยภาพไทย' เพิ่มทุกด้านหลัง 'ประชามติ'

"กรุงเทพโพลล์" เผย ปชช.เชื่อมั่น "ศักยภาพไทย" หลังประชามติ เพิ่มขึ้นทุกด้าน การเมืองมากสุด รองมาเศรษฐกิจ ตามด้วยสังคมสิ่งแวดล้อม ระบุมั่นใจเดินถูกทาง ในการพัฒนาประเทศ..

วันที่ 28 ส.ค. 59 กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นประเทศไทยหลังผ่านการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,215 คน ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยในภาพรวม 5.41 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา 0.42 คะแนน โดยเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด (5.59 คะแนน) รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ (5.38 คะแนน) และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (5.27 คะแนน)

เมื่อแยกพิจารณาจากด้านที่ได้ความเชื่อมั่นมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ความเชื่อมั่นด้านการเมืองในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 5.59 คะแนน เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.47 คะแนน (5.12 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน/คสช. (6.15 คะแนน) ขณะที่ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน (5.03 คะแนน) ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 5.38 คะแนน เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.31 คะแนน (5.07 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน (5.96 คะแนน) ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านฐานะทางการเงินของประเทศ (5.01 คะแนน)

ส่วนความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 5.27 คะแนน เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.49 คะแนน (4.78 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6.05 คะแนน) ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านความรักและความสามัคคีของคนในชาติ (4.93 คะแนน) และเมื่อถามถึงทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร หลังจากผ่านการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.8 เห็นว่าจะดีขึ้นและเดินมาถูกทางแล้ว ขณะที่ร้อยละ 31.8 เห็นว่ายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนร้อยละ 7.1 เห็นว่าแย่ลงกว่าเดิม ที่เหลือร้อยละ 5.3 ไม่แน่ใจ

"กรุงเทพโพลล์" เผย ปชช.เชื่อมั่น "ศักยภาพไทย" หลังประชามติ เพิ่มขึ้นทุกด้าน การเมืองมากสุด รองมาเศรษฐกิจ ตามด้วยสังคมสิ่งแวดล้อม ระบุมั่นใจเดินถูกทาง ในการพัฒนาประเทศ... 28 ส.ค. 2559 10:51 28 ส.ค. 2559 14:35 ไทยรัฐ