วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลับถิ่นเก่า

โดย ซี.12

การแต่งตั้งข้าราชการระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีที่ผ่านเข้าอนุมัติในคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่แล้วมีแง่มุมที่น่าจะเอ่ยถึงหลายอย่างด้วยกัน

คือเป็นสิ่งที่มากกว่าการยกข้อเท็จจริงมาบอกกล่าวว่าใครได้ตำแหน่งไหนโดยก้าวมาจากไหน

เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่สะท้อนการตัดสินใจของผู้บริหารที่มีอำนาจแต่งตั้งและบางเรื่องบางตำแหน่งจะกลายเป็นตำนานสืบไป

อย่างเช่นตำแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. ที่ ครม.อนุมัติให้รับโอน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ จากตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กลับมาเป็น เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ดร.ทศพร นั้นเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.คนแรกมาตั้งแต่ปี 2545 โดยตอนเริ่มแรกตำแหน่งนี้เทียบเท่ากับ อธิบดี–ซี 10 แต่ต่อมาได้ยกระดับขึ้นมาเป็น ซี 11 เทียบเท่าปลัดกระทรวง

เลขาธิการทศพร ทำงานอยู่ตรงนี้ติดต่อกันยาวนาน 10 ปีเต็มจนอาจกล่าวได้ว่า ทศพรคือ ก.พ.ร. และ ก.พ.ร.คือทศพร โดยได้วางรากฐานงาน ก.พ.ร.จากไม่มีอะไรจนเป็นมาตรฐานต้นแบบ

แล้ววันที่ 1 ตุลาคม 2556 ดร.ทศพร ถูกรัฐบาลสมัยนั้นย้ายไปเป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาข้ามห้วยไปอยู่กระทรวงศึกษาธิการ และโยกเอา นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง มาเป็น เลขาธิการ ก.พ.ร. ทุกอย่างเป็นไปแบบงงๆตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจ

แต่ด้วยความเป็น ข้าราชการมืออาชีพ และเป็น สุภาพบุรุษข้าราชการ มือระดับ ปลัดอารีพงศ์ ก็สามารถครองใจ คน ก.พ.ร. ได้ด้วยความเป็นนักบริหารที่มีธรรมาภิบาล ในขณะที่ เลขาธิการทศพร ก็เหมือนกับกลับไปสู่อ้อมอกของวงการมหาวิทยาลัยที่เคยเป็นอาจารย์อยู่ในสมัยเริ่มรับราชการแต่เป็นการกลับไปในฐานะของผู้ดูแลมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร

พอถึงวันดีคืนดีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2557 ก็ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับข้าราชการ 3 คนที่ควรจะเอ่ยถึงเช่นกัน

คือในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน คสช. มีคำสั่งให้ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ลุกจากเก้าอี้เลขาธิการ ก.พ.ร.ไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ในขณะที่ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ถูกย้ายจากเลขาธิการ กกอ.ไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในเวลาไล่เลี่ยกับ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ถูกคำสั่ง คสช.ให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีและต่อมาได้ลงในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ

สำหรับที่สำนักงาน ก.พ.ร.ก็ให้รองเลขาธิการรักษาการไปเรื่อยๆไม่มีการแต่งตั้งใครขึ้นเป็นเลขาธิการจนถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ปลัดอารีพงศ์ ก็กลับมาเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.อีกครั้งแต่อยู่เพียง 2 เดือนก็ย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเดือนกรกฎาคมและเป็นปลัดกระทรวงพลังงานอีกหนในเดือนตุลาคมปีเดียวกันจนถึงวันนี้

ในเดือนกันยายน 2558 ปีที่แล้ว ที่ปรึกษาชูเกียรติ ได้รับคืนความเป็นธรรมในระดับหนึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งให้มาเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร.คนที่สามคนปัจจุบันมีเวลาทำงานไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็จะเกษียณอายุราชการ

ขณะที่สังคมราชการกำลังจับตาว่าใครจะมาแทนที่ในตำแหน่งนี้ ก็ปรากฏผลออกมาว่า ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ คือใครคนนั้น ซึ่งก็ต้องแสดงความยินดีในการต้อนรับกลับถิ่นเก่า

ถ้าจะให้เครดิตใครสักคนในการสะสางปัญหาทุกอย่างได้ลงตัวสวยงามก็ต้องค้อมศีรษะคารวะให้กับ ดร.วิษณุ เครืองาม ที่เคยมีประสบการณ์ทั้งหวานชื่นและขื่นขมในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย นักบริหารในราชการพลเรือน และนักการเมืองจำเป็น.

“ซี.12”

28 ส.ค. 2559 09:46 28 ส.ค. 2559 09:46 ไทยรัฐ