วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.ท่องเที่ยว ร่วมอบรม ตร.ท่องเที่ยว ปรับบุคลิกภาพ บริการประทับใจ

ตร.ท่องเที่ยว ระดับรองสารวัตร-ผู้บังคับหมู่ เข้าอบรมบุคลิกภาพกับการบริการที่ประทับใจ ฟังบรรยายนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม-การเอารัดเอาเปรียบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมี รมว.ท่องเที่ยวฯ ร่วมเป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมายังจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมบรรยายให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับรองสารวัตรถึงผู้บังคับหมู่ ในกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว วาระประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "โครงสร้าง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่" ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นตำรวจท่องเที่ยว, บุคลิกภาพกับการบริการที่ประทับใจ และการบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย และคุณสมบัติพิเศษของตำรวจท่องเที่ยว

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าอบรมทุกนายยังได้ฟังการบรรยายในหัวข้อ "นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม และการเอารัดเอาเปรียบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว" รวมไปถึงการบรรยายในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์"  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตำรวจท่องเที่ยว ในการป้องกันเหตุร้าย ให้ความช่วยเหลือ สร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติกับตำรวจไทย ให้เกิดความเชื่อมั่น มั่นใจระหว่างที่เข้ามาพำนักในประเทศ

ทั้งยังมีนักวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ร่วมให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วมอบรม นำเทคนิควิธีและข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการลงพื้นปฏิบัติงานจริงในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ทาง พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำรวจท่องเที่ยวทุกนายต้องสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดี อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจไทย สร้างความปลอดภัยและอุ่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้อนรับการเปิดประเทศสู่อาเซียน.

ตร.ท่องเที่ยว ระดับรองสารวัตร-ผู้บังคับหมู่ เข้าอบรมบุคลิกภาพกับการบริการที่ประทับใจ ฟังบรรยายนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม-การเอารัดเอาเปรียบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมี รมว.ท่องเที่ยวฯ ร่วมเป็นวิทยากร 27 ส.ค. 2559 15:11 29 ส.ค. 2559 15:37 ไทยรัฐ