วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล เผย คนส่วนใหญ่ หนุนใช้ ม.44 แก้ปัญหาบ้านเมือง หลังลงประชามติ

กรุงเทพโพลล์ เผยคนส่วนใหญ่ 75% หนุนใช้ ม.44 แก้ปัญหาบ้านเมือง ชี้ ยังมีความจำเป็นหลังผ่านลงประชามติ สร้างเชื่อมั่นความสงบในบ้านเมือง ขณะที่ ปชช.ส่วนใหญ่ 53.5% วิตกกังวลเล็กน้อยต่อความไม่สงบในประเทศที่ผ่านมา ...

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. กรุงเทพโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ความจำเป็นของมาตรา 44 กับสถานการณ์บ้านเมือง หลังผ่านการลงประชามติร่างฯ" จากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,176 คน ช่วงวันที่ 23-25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ 75% ระบุการใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองและการบริหารประเทศยังมีความจำเป็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองหลังผ่านการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแล้ว เพราะจะสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้แก่นานาประเทศ

ขณะที่ มีประชาชนอีก 19% มีความเห็นตรงกันข้ามว่า ไม่มีความจำเป็นต้องนำมาตรา 44 มาบังคับใช้อีกแล้ว เพราะจะเป็นการสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้แก่นานาประเทศ

สำหรับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศช่วงที่ผ่านมานั้น สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนส่วนใหญ่ 53.5% ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ มีประชาชนอีก 42.4% มีความวิตกกังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

กรุงเทพโพลล์ เผยคนส่วนใหญ่ 75% หนุนใช้ ม.44 แก้ปัญหาบ้านเมือง ชี้ ยังมีความจำเป็นหลังผ่านลงประชามติ สร้างเชื่อมั่นความสงบในบ้านเมือง ขณะที่ ปชช.ส่วนใหญ่ 53.5% วิตกกังวลเล็กน้อยต่อความไม่สงบในประเทศที่ผ่านมา ... 27 ส.ค. 2559 12:48 27 ส.ค. 2559 14:18 ไทยรัฐ