วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพล ชี้ ปชช.ส่วนใหญ่ไม่สนเรื่องที่มานายกฯ ขอเป็นคนดี-เป็นประชาธิปไตย

โพล ชี้ ปชช.ส่วนใหญ่ไม่สนเรื่องที่มานายกฯ ขอเป็นคนดี-เป็นประชาธิปไตย

  • Share:

สวนดุสิตโพล เผย ปชช. ส่วนใหญ่ 55.04% ไม่สนใจเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรี ขอแค่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ เป็นประชาธิปไตย ระบุ ส่วนใหญ่พอใจกับสภาพการเมืองในปัจจุบัน กำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ...

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. มีรายงานว่า สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "กระแสข่าวนายกรัฐมนตรีคนนอก" โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,167 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 55.04% ไม่สนใจเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองหรือคนนอกก็ได้ แต่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล โดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้คนดีมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นประชาธิปไตย ขณะที่ประชาชน 32.61% ระบุว่าควรมาจากการเสนอชื่อของพรรคการเมือง เพราะเป็นวิธีสากลที่จะได้เป็นผู้แทนจากพรรคการเมืองอย่างแท้จริง ส่วนประชาชนอีก 12.35% เห็นว่าควรมาจากคนนอกที่มีการเสนอชื่อเข้ามา เพราะเปิดโอกาสให้คนนอกที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง อยากให้แต่ละพรรคเว้นวรรค

สำหรับคุณสมบัติ ของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้มากสุด 83.74% คือ เป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รักชาติบ้านเมืองและประชาชน รองลงมา 75.58% เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ ประวัติดี เป็นที่ยอมรับ และ 64.95% เป็นผู้นำที่ดี มีวิสัยทัศน์ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

ขณะที่ ประชาชนส่วนใหญ่ 37.68% ระบุ ค่อนข้างพึงพอใจกับสภาพการเมืองไทยในขณะนี้ที่กำลังเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีการตรวจสอบ ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น, ประชาชน 33.77% ไม่ค่อยพอใจ เพราะยังขาดความสามัคคี มีความขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวก ถูกปิดกั้น ควบคุมสิทธิเสรีภาพ, ประชาชน 15.40% ไม่พอใจ เพราะยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ปัญหาการเมืองฝังรากลึกมานาน มุ่งหวังแต่อำนาจและผลประโยชน์ และประชาชน 13.15% ระบุพอใจมาก เพราะรัฐบาลควบคุมดูแลเข้มงวด ไม่มีความวุ่นวาย ต่างชาติให้ความเชื่อมั่นมากขึ้น กำลังจะมีการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม ประชาชน 76.69% ระบุที่มาของนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญที่คนสนใจและอยากติดตาม อยากรู้ว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนนอกได้จริงหรือไม่ รองลงมา 70.61% ระบุเป็นวิธีการสรรหารูปแบบใหม่ ที่ทำให้พรรคการเมืองและนักการเมืองได้รับผลกระทบ และ 67.52% ควรให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้