วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนยุคเบบี้บูมเกาะเทรนด์ ออนไลน์ แชท แชร์ไม่น้อยหน้า

กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา เอ็ตด้า หรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ETDA ได้เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทยประจำปี 2559 ซึ่งได้เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มี.ค. จากผู้สมัครใจทั้งสิ้น 16,661 คน พบความจริงที่น่าสนใจหลากหลายประการที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกออนไลน์ รวมทั้งพฤติกรรมของคนไทยในแต่ละเจเนอเรชั่น ที่แตกต่างกันตามความชื่นชอบ

เริ่มต้นจาก เจเนอเรชั่นวาย Y ซึ่ง มีอายุระหว่าง 16-35 ปี และเป็นกลุ่มที่เข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์สูงที่สุดที่ 54.4% ถือ เป็นกลุ่มที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดเฉลี่ย 7.6 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 53.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เนื่องจากเป็นคนในยุคที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี โดยกิจกรรมออนไลน์ยอดนิยมของคนกลุ่มนี้ คือการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดีย 98% การชมวีดิโอผ่านยูทูบ 93% ขณะที่ช่องทางในการเข้าสู่อินเตอร์เน็ตของคนกลุ่มนี้นั้น ผ่านสมาร์ทโฟนที่ 90% คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 63% และใช้เวลาช่วงเที่ยง-4 โมงเย็นในการเข้าสู่โลกออนไลน์ เนื่องจากบางส่วนของกลุ่มนี้อยู่ในวัยเริ่มทำงาน

มาที่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ X ซึ่งมีอายุระหว่าง 36-51 ปี และเข้ามาตอบแบบสอบถามเป็นสัดส่วน 36.3% ของทั้งหมด เป็นกลุ่มวัยที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเข้มข้นรองลงมาที่ 6.3 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 44.3 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ โดยถือเป็นคนในยุคที่มีพัฒนาการด้านไอทีสูงกว่าคนรุ่นก่อนหน้า (เบบี้บูม) ช่วงที่นิยมใช้งานอินเตอร์เน็ตมากที่สุดเป็นช่วงเช้าระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. และนิยมการพูดคุยกับโซเชียลมีเดียมากที่สุด 95% ชมวีดิโอผ่านยูทูบ 81% รับส่งอีเมล 80% ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อออนไลน์นั้น อันดับ 1 ได้แก่ สมาร์ทโฟน 86% คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 72%

ด้าน เจเนอเรชั่น เบบี้ บูมเมอร์ (Baby Boomer) ซึ่งมีอายุระหว่าง 52-70 ปี เข้า มาตอบแบบสอบถามในสัดส่วน 8.5% โดยคนกลุ่มนี้เกิดในช่วงระหว่างปี 2485-2507 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยียังไม่ทันสมัย โทรศัพท์มือถือยังไม่มีใช้ คนกลุ่มนี้จึงมีปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตน้อยที่สุดเมื่อเทียบ กับเจเนอเรชั่นอื่นๆ โดยมีจำนวนชั่วโมงที่ใช้อินเตอร์เน็ตวันละ 4.5 ชั่วโมง หรือ 31.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถือเป็นเวลาไม่ใช่น้อย แสดงให้เห็นว่าคนยุคเบบี้บูมตอบรับเทคโนโลยีและมีความชื่นชอบ ขณะที่กิจกรรมยอดนิยมออนไลน์ของคนกลุ่มนี้ไม่มีความต่าง เพราะชอบพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดียเหมือนกันที่ 89% รองลงมาเป็นการค้นหาข้อมูล 69% ใช้งานอีเมล 66% อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 66% โดยช่วงเวลาที่ใช้งานมากที่สุดคือช่วง 08.00-12.00 น. เพราะเป็นวัยที่ตื่นแต่เช้า

ขณะที่ เจเนอเรชั่นแซด Z ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กอายุ 16 ปีลงไปนั้น เข้ามาตอบแบบสอบถามที่สัดส่วน 0.8% เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริง แต่ด้วยความเป็นเด็ก การเล่นอินเตอร์เน็ตจึงไม่ได้สูงที่สุดอยู่ที่วันละ 5.7 ชั่วโมง หรือ 40.2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ โดย 5 อันดับกิจกรรมยอดนิยมของเด็กน้อยกลุ่มนี้ อยู่ที่ความบันเทิงส่วนใหญ่ ได้แก่ พูดคุยผ่านโซเชียลมีเดีย 95.8% ชมคลิป ผ่านยูทูบ 90% ใช้ดูทีวี ฟังวิทยุออนไลน์ 79% ใช้ดาวน์โหลดเล่นเกม ดูละคร 79% ใช้ค้นหาข้อมูล 77% ขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้ออนไลน์ ก็หนีไม่พ้นสมาร์ทโฟน สูงสุดที่ 81% และเวลาที่ออนไลน์สูงสุด ต้องเป็นเวลาเลิกเรียนแล้ว ระหว่าง 16.00-20.00 น.

ภาพจาก: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) ETDA

27 ส.ค. 2559 11:14 27 ส.ค. 2559 11:21 ไทยรัฐ