วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ชี้ระบบรับตรงคล้ายเอนทรานซ์เดิม

นร.รู้คะแนนก่อนใช้สมัครเข้ามหา’ลัย ทปอ.ห่วงเด็กทิ้งห้องเรียนเพิ่ม

จากการประชุมแก้ปัญหาระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีแนวคิดที่จะเปิดรับระบบรับตรงร่วมกัน หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 ครั้ง โดยใช้ข้อสอบกลาง เด็กสามารถนำคะแนนไปยื่นสมัคร และเลือกได้ 4 อันดับ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยใดต้องการรับตรงเองต้องมีเหตุผลที่ดีชี้แจงต่อ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเปิดรับนิสิต นักศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กว่า 4 แสนคน ขณะที่ระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (แอดมิชชั่น) เพียง 1 แสนคน ดังนั้น จึงมีการหารือเพื่อปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กติกาว่า เด็กไม่ต้องวิ่งรอกสอบ ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งระบบการสอบรับตรงร่วมกันจะช่วยแก้ปัญหาการสอบในอนาคต เพราะจะจัดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน หลังเด็กเรียนจบชั้น ม.6 แล้ว มีสนามสอบกระจายทั่วประเทศ และสอบข้อสอบกลางจัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

“วิธีนี้อาจคล้ายกับระบบเอนทรานซ์เดิม แตกต่างกันตรงที่เด็กจะรู้คะแนนล่วงหน้า และเลือกสมัครเรียนในคณะ/สาขา ที่คะแนนสามารถเข้าเรียนได้ และเด็กจะถูกคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยอีกรอบหนึ่ง จากนั้นมหาวิทยาลัยจะส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อแจ้งผลการคัดเลือกไปยังเด็กคนที่สอบติดหลายที่ก็ต้องเลือกว่าจะเรียนที่ไหน ส่วนที่นั่งที่เหลือในมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็จะเปิดรับสมัครเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์รอบ 2 ซึ่งสอบครั้งเดียว เด็กไม่ต้องวิ่งรอกเพราะสมัครและยื่นคะแนนผ่านออนไลน์ และเสียค่าใช้จ่ายเพียง 2 ส่วนคือ ค่าสมัครสอบกับค่าเคลียริ่งเฮาส์” ปลัด ศธ.กล่าว

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับข้อความแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก จึงขอให้คณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่ม ซึ่งมี ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม เป็นประธานคณะทำงาน สรุปรายงานการประชุมต่อคณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มในการประชุมเดือนหน้า และคาดว่าน่าจะประชุมเรื่องนี้กันในการประชุม ทปอ.ครั้งต่อไป ส่วนตัวเห็นว่าควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประชุมร่วมกันทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม เพราะอาจสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับมหาวิทยาลัยที่มีขนาดแตกต่างกัน ขณะเดียวกัน การใช้ข้อสอบกลางร่วมกันทั้งวิชาสามัญ 9 วิชา และ GAT/PAT ทปอ.ก็เห็นด้วย แต่ที่เป็นห่วงคือ การที่ไม่มีคะแนนจากโรงเรียน ทั้งคะแนนโอเน็ตและคะแนนจีแพ็กซ์ เด็กก็จะมุ่งสอบและกวดวิชา 9 วิชาและ GAT/PAT มากขึ้น จะทำให้ปัญหาการทิ้งห้องเรียนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อแอดมิชชั่นฟอรั่มสรุปการประชุมกับ ศธ.แล้ว ตนและ ทปอ.จะขอเข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. เพื่อหารือและสะท้อนข้อเท็จจริงเรื่องนี้อีกครั้ง

นายรัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) กล่าวว่า ทปสท.เห็นด้วยกับระบบดังกล่าว และคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าระบบคัดเลือกแบบเดิม.

จากการประชุมแก้ปัญหาระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีแนวคิดที่จะเปิดรับระบบรับตรงร่วมกัน หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ 2 ครั้ง โดยใช้ข้อสอบกลาง เด็กสามารถนำคะแนนไปยื่นสมัคร และเลือกได้ 4 อันดับ... 27 ส.ค. 2559 00:50 27 ส.ค. 2559 00:50 ไทยรัฐ