วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"บิ๊กตู่" สั่งสอบภาษีย้อนหลัง 5 ปี พวกหัวหมอหลบเลี่ยงมีหนาว

หมดสิทธิ์ขี่คอเพื่อนป่วนตลาด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ว่า ในปี 2559 นี้ หากเอกชนรายใดจ่ายภาษีไม่ครบ หรือเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีจะต้องถูกตรวจสอบย้อนหลัง 5 ปี เพราะสงสารประเทศที่ต้องสูญเสียรายได้จากภาษีไป ซึ่งขณะนี้ยอมรับว่ารายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้น มาจากการปรับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล ไม่ได้เร่งรัดรีดเก็บภาษีจากคนยากจนหรือรายได้น้อย จึงขอให้เดินหน้าจัดเก็บภาษีจากฐานภาษีเดิมไม่ให้เกิดการรั่วไหล

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า กรณีนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง จะเน้นกับผู้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีหรือกระทำความผิด เพราะหากเอกชนรายใดมุ่งหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มจะทำให้คนไม่ดีมีต้นทุนต่ำกว่ารายอื่น 7% และหาโอกาสตัดราคารายอื่นจนทำให้ตลาดปั่นป่วน โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกมาตรการลงทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เน้นให้ทำบัญชีเล่มเดียว จากนั้นกรมสรรพากรจะไม่ตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลัง 5 ปีจากความผิดครั้งที่ผ่านมา แต่หากยังมุ่งกระทำความผิดเพิ่มเติมอีกต้องทำการตรวจสอบย้อนหลังด้วยเช่นกัน

ด้านนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ ที่กรมบัญชีกลางได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลังใน 5 มิติ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเกณฑ์แต่ละมิติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ว่า ในปี 2559 นี้ หากเอกชนรายใดจ่ายภาษีไม่ครบ หรือเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี 27 ส.ค. 2559 00:11 27 ส.ค. 2559 10:22 ไทยรัฐ