วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ส.ป.ก.ดึงทหารช่าง ร่วมพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก.ดึงทหารช่าง ร่วมพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

  • Share:

ส.ป.ก.ดึงทหารช่าง ร่วมพัฒนาที่ดิน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ก่อนจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ...

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า จากการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คาดว่าจะได้พื้นที่กลับคืนมา ประมาณ 100,000 ไร่ เพื่อนำมาจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกิน และคนยากจน ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แต่เนื่องจากขีดความสามารถในการจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สามารถจัดที่ดินได้ปีละประมาณ 30,000 ไร่ ในเรื่องนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นกังวลว่าหากปล่อยให้เวลาเนิ่นนานออกไป อาจจะทำให้ผู้ถือครองรายเดิมกลับมาบุกรุกที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอีก 


ดังนั้น ส.ป.ก. จึงได้เสนอทางออกโดยการขอให้ทหารช่างเข้ามาร่วมพัฒนาที่ดินด้วย โดยแบ่งสัดส่วนการทำงานเป็นร้อยละ 70 ต่อ 30 คือ ทหารช่างจะทำในสัดส่วนร้อยละ 70 ส่วน ส.ป.ก. ร้อยละ 30 แต่ทั้งนี้ ส.ป.ก. จะต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติมด้วย ส่วนการจัดที่ดินให้เกษตรกรจะเป็นไปตามนโยบายของ คทช. คือ ให้กรรมสิทธิ์ในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะเป็นผู้มาขอใช้ประโยชน์ในที่ดินกับ ส.ป.ก. เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน จะต้องมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพราะฉะนั้นการดำเนินการในลักษณะนี้ ส.ป.ก. จะเป็นผู้ควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่วนสหกรณ์ก็จะไปควบคุมสมาชิกของตัวเอง วิธีการนี้ที่ดินที่ ส.ป.ก. จัดสรรไป ก็จะไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ เกษตรกรก็ยังสามารถใช้ทำประโยชน์ได้ชั่วลูกชั่วหลาน

นายสรรเสริญ กล่าวต่อว่า ในปัจจุบัน ส.ป.ก. ไม่สามารถจัดที่ดินให้เกษตรกรได้มากเหมือนในอดีต จะจัดที่ดินให้ได้ครัวเรือนละประมาณ 5-7 ไร่ เท่านั้น ดังนั้นการที่จะทำให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคง จึงต้องส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ ก็จะมีการนำแผนที่ความเหมาะสมทางการเกษตรมาช่วยวิเคราะห์ดินในแต่ละแห่ง ว่ามีความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดใด เพื่อจะได้กำหนดทิศทางการส่งเสริมได้ตรงกับศักยภาพของพื้นที่ และความชำนาญของเกษตรกร.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้