วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กรมคุก' จับมือ 'ซีพี' ตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรม สร้างอาชีพผู้พ้นโทษ

'กรมคุก' จับมือ 'ซีพี' ตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรม สร้างอาชีพผู้พ้นโทษ

  • Share:

"กรมราชทัณฑ์" จับมือ "เครือเจริญโภคภัณฑ์" ตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ปลูกกล้วย ทุเรียน เลี้ยงไก่ไข่ สร้างอาชีพผู้พ้นโทษ ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 ส.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวสันต์ สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ เจียมใจบรรจง รอง กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ CP นายสมควร ชูวรรธนปกรณ์ และนายบรรเจิด หอมบุญมา ผู้บริหารบริษัท CP ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม

นายชาญเชาวน์ เผยว่า ด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประทานคำแนะนำที่จะแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังบางรายที่จะพ้นโทษไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ ด้านเกษตรกรรม ที่ขาดองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ และเพาะปลูกในรูปแบบที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดำเนินการให้เป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนในการดูแลผู้กระทำผิดที่ใกล้พ้นโทษ เมื่อพ้นโทษแล้วสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติ จึงมีพระราชดำริจะสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ และฝึกทักษะการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยประทานศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา ให้กรมราชทัณฑ์เป็นต้นแบบในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับผู้ต้องขัง และดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้

"กรมราชทัณฑ์" จับมือ "เครือเจริญโภคภัณฑ์" ตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรม

ด้าน นายวสันต์ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม ที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก มีโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ความจุ 100,000 ตัว 4 โรงเรือน โครงการเลี้ยงสุกรขุน 2,400 ตัว และโครงการระบบแก๊สชีวภาพ จากมูลไก่พันธุ์ไข่ และสุกร ด้วยบ่อขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร รวมถึงการปลูกทุเรียน และกล้วยอีก 16 ไร่ การดำเนินงานดังกล่าว สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และหลักการพัฒนาของสหประชาชาติ หลังปี ค.ศ. 2015 ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาย่างยั่งยืน

นายณรงค์ กล่าวว่า บริษัท CP จะนำความรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และการสร้างสถานที่ให้เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการอบรมกรีดยางพาราให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยโครงการดังกล่าว จะใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ต้องขัง และประชาชนทั่วไปด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้