วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขนส่งสุพรรณฯ ออกเตือนรถนักเรียนต้องถูกกฎหมาย-ปลอดภัย

ขนส่งสุพรรณฯ ออกเตือนรถนักเรียนต้องถูกกฎหมาย-ปลอดภัย

  • Share:

ขนส่งสุพรรณบุรี เตือนการขออนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียนต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วน และมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน หากมีการตรวจพบว่าฝ่าฝืน จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายพงศ์ธนา แววรัตน์ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกมีนโยบายเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนให้มีสภาพปลอดภัยสำหรับรับส่งนักเรียน และเป็นรถที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า รถที่นำมาใช้รับส่งนักเรียนจำนวนหนึ่งเป็นรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่เขตจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ ไม่มีอำนาจอนุญาตให้ใช้รถดังกล่าวสำหรับรับส่งนักเรียนได้

"ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมขนส่งสาขา อำเภอสองพี่น้อง และสาขาอำเภอเดิมบางนางบวช รวมแล้วมีรถรับส่งนักเรียนจำนวน 929 คัน เป็นรถที่จดทะเบียนนอกเขตจังหวัดนำมาวิ่งรับส่งนักเรียนที่มีโรงเรียนและสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี มากถึง 212 คัน" นายพงศ์ธนา กล่าว

นายพงศ์ธนา ขนส่งจังหวัด กล่าวเพิ่มเติมว่าการขออนุญาตใช้รถรับจ้าง รับส่งนักเรียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จะต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รย.2) ได้แก่ รถตู้โดยสาร หรือรถนั่งสองแถว ต้องไม่ติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกกันลมหน้า กระจกกันลมท้าย และหน้าต่างด้านข้าง มีที่นั่งติดตรึงแน่นกับพื้นรถอย่างมั่นคงแข็งแรง ไม่มีพื้นที่สำหรับนักเรียนยืนในห้องโดยสาร กรณีเป็นรถนั่งสองแถว หากมีทางขึ้นลงอยู่ท้ายรถต้องปรับปรุงท้ายรถให้มีประตูและที่กั้นกันนักเรียนตกจากรถที่ปลายที่นั่งด้วย กรณีที่เป็นรถตู้โดยสารจะต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของรถเท่านั้น

"การขออนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียนเจ้าของรถต้องยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือสำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รูปถ่ายแสดงตัวรถทั้งภายนอก ภายใน และหมายเลขทะเบียนรถอย่างละ 1 รูป สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถโรงเรียนโดยจัดทำประวัติผู้ขับรถและผู้ควบคุมนักเรียนจากสถานศึกษา บัญชีรายชื่อนักเรียนที่รับส่ง กรณีไม่ได้ติดต่อด้วยตนเองให้ใช้ใบมอบอำนาจและเพิ่มเติมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจด้วย" 

นายพงศ์ธนา กล่าวต่อว่า เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว ต้องนำเข้ารับการตรวจสอบ ณ ที่ทำการของนายทะเบียน ที่ขออนุญาตเพื่อตรวจสอบลักษณะรถว่ามีลักษณะและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามที่กำหนดในกระทรวง และชำระค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท ชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ 20 บาท ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองเลือกใช้รถที่มีความปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย หากพบรถผิดกฎหมายหรือพนักงานขับรถมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้