วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คณะรัฐบุคคล ชง คสช.ใช้ ม.44 แก้ รธน.ป้อง 'รัฐประหาร-ฉีก รธน.'

คณะรัฐบุคคล ยื่น จม.เรียกร้อง คสช.ใช้ ม.44 แก้ รธน. เปิดช่องกองทัพรวบอำนาจยามวิกฤติ 2 ปี อ้างป้องกันรัฐประหาร-ฉีกรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.59 ที่รัฐสภา นายเกรียงศักดิ์ เหล็กกล้า ตัวแทน พล.อ.สายหยุด เกิดผล ประธานคณะรัฐบุคคล นำจดหมายเรื่อง ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มอบให้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ผ่าน นายภูมิรัตน์ ทักษาดิพงศ์ กรธ. โดยจดหมายมีใจความสำคัญ คือ ในกรณีที่มีวิกฤติการเมืองเกิดขึ้น ไม่สามารถหาทางออกโดยกระบวนการตามปกติได้ หัวหน้ารัฐบาลผู้รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดิน จึงมีหน้าที่กราบบังคมทูลให้ทรงทราบสถานการณ์บ้านเมือง และขอพระราชทานพระกรุณาขอพึ่งพระบารมีเข้าช่วยแก้ไขสถานการณ์ จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรทหารที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนต้องออกมาปฏิบัติหน้าที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก เข้าควบคุมสถานการณ์ให้สงบเรียบร้อย แล้วให้เชิญสถาบันที่เป็นหลักของประเทศและบุคคลที่มีความรู้ มาร่วมประชุม ปรึกษาหรือพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ แล้วให้ผู้มีอำนาจ ร่างพระบรมราชโองการ โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่อาจระงับใช้บางมาตราก็ได้ และไม่ใช่การรัฐประหาร ก่อนคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน จัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 2 ปี คณะรัฐบุคคลเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ย่อมทำได้ เป็นโอกาสเดียวที่ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไป แต่ต้องขอให้ คสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 แก้ไขเพื่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศ.

คณะรัฐบุคคล ยื่น จม.เรียกร้อง คสช. ใช้ ม.44 แก้ รธน. เปิดช่องกองทัพรวบอำนาจยามวิกฤติ 2 ปี อ้างป้องกันรัฐประหาร-ฉีกรัฐธรรมนูญ 26 ส.ค. 2559 15:20 26 ส.ค. 2559 17:29 ไทยรัฐ