วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ. เตรียมจัด สร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่ว ปท.


พาณิชย์เตรียมจัด สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ธุรกิจมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจเป็นรูปธรรม สอดรับนโยบาย Thailand 4.0

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน “สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club” ขึ้น ซึ่งเป็นการรวมเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จากทั่วประเทศกว่า 9,000 ราย โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายธุรกิจ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเชิงบูรณาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club รวมถึงการสัมมนา/เสวนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั้งนี้คาดว่าจะมีการจับคู่ธุรกิจไม่ต่ำกว่า 50 ราย โดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 - 6 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ จตุจักร 

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ในงานจะมีการระดมความคิดเห็นจากประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาชิกเครือข่ายธุรกิจฯ กว่า 9,000 ราย ทั่วประเทศ รวมทั้ง พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อจัดทำ “ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อย่างยั่งยืน” ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน พร้อมใช้งานได้จริงสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

ด้าน ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand กล่าวว่า Biz Club และกระทรวงพาณิชย์ จะเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการไปด้วยกัน ให้เกิดการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีการต่อยอดเชื่อมโยงธุรกิจอย่างครบวงจรมากขึ้น

พาณิชย์เตรียมจัด สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ธุรกิจมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจเป็นรูปธรรม สอดรับนโยบาย Thailand 4.0 26 ส.ค. 2559 15:06 26 ส.ค. 2559 15:41 ไทยรัฐ