วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่แตกแถว! สนช.โหวตฉลุย 3 วาระรวด แก้ รธน.เพิ่มจำนวน สนช. 250 คน

วงประชุม สนช.เห็นชอบแก้ไข รธน.ชั่วคราว 3 วาระรวด หลังถก 2 ชม. ไฟเขียวเพิ่มจำนวน สนช.เป็น 250 คน จากเดิมมี 220 คน ยันไม่สิ้นเปลืองงบฯ ด้าน "วิษณุ" แจงหลักการให้มาช่วยพิจารณากฎหมายสำคัญเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ตามที่ ครม.และ คสช.เสนอให้ สนช.พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยเป็นการพิจารณาสามวาระรวด มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทน ครม.และ คสช. มาชี้แจงการขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อแก้ไขให้มีสมาชิก สนช.จำนวนไม่เกิน 250 คน จากเดิม 220 คน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกล่าว มี 3 มาตรา โดยเนื้อหาสำคัญ คือ มาตรา 3 คือ ให้แก้ไขมาตรา 6 โดยให้ สนช.มีสมาชิกจำนวนไม่เกิน 250 คน แต่เพื่อความชัดเจนจะขออนุญาตเพิ่มอีก 1 มาตรา คือ มาตรา 4 ข้อความว่า ให้ สนช.ซึ่งดำรงตำแหน่งก่อนที่จะมีการประกาศใช้ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้เป็น สนช.ต่อไป โดยขณะนี้จำนวน สนช.ที่มีอยู่ 220 คน อาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญ เพราะคาดว่าอีก 1 ปี 4 เดือน จะมีกฎหมายหลั่งไหลเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. โดยเป็นกฎหมายตามนโยบาย 100 ฉบับ และกฎหมายที่รัฐธรรมนูญใหม่ กำหนดให้ต้องพิจารณาประมาณ 80 ฉบับ ซึ่งมีเนื้อหาสาระและวันเวลาที่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จด้วย ดังนั้นจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มาก มีความหลากหลาย รอบคอบ และต้องใช้เวลา บางฉบับต้องออกภายใน 4 เดือน จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มสมาชิก สนช.จาก 220 คน เป็นไม่เกิน 250 คน ถือเป็นจำนวนที่พอสมพอควร

จากนั้นสมาชิก สนช.ได้สลับขึ้นมาอภิปรายให้ความเห็นในวาระรับหลักการ ทุกคนเห็นด้วยกับการเพิ่มจำนวน สนช.จาก 220 คน เป็น 250 คน อาทิ นายสมชาย แสวงการ สนช. อภิปรายว่า จำนวน สนช. 220 คน ขณะนี้ ห่วงว่าจะมีปัญหาต่อภาระงานที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ ขณะนี้มีกฎหมายรอการสังคายนา 300-400 ฉบับ ดังนั้นจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น 30 คน จะเข้ามาเสริมช่วยแบ่งเบาภาระงานได้ซึ่งงบประมาณและเบี้ยประชุมที่เพิ่มขึ้นมา ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไร ยังใช้งบประมาณน้อยกว่าสมัยที่มี ส.ส.และ ส.ว.ถึง 1 ใน 3 แต่มีผลงานออกมามากกว่า ดูแล้วไม่ใช่การนำ สนช.มาใช้เป็นที่พักพิงให้ใครหรือว่าสิ้นเปลืองงบประมาณ หลังจากสมาชิก สนช.แสดงความเห็นวาระรับหลักการครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการดัวยคะแนน 186 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 หลังจากนั้นได้ตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภา เพื่อพิจารณาวาระสอง เรียงตามมาตรา ตั้งแต่มาตรา 1-4 ก่อนที่ประชุม สนช.จะให้ความเห็นชอบการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวดังกล่าว ในวาระ 3 ด้วยคะแนน 189 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง.

วงประชุม สนช.เห็นชอบแก้ไข รธน.ชั่วคราว 3 วาระรวด หลังถก 2 ชม. ไฟเขียวเพิ่มจำนวน สนช.เป็น 250 คน จากเดิมมี 220 คน ยันไม่สิ้นเปลืองงบฯ ด้าน “วิษณุ” แจงหลักการให้มาช่วยพิจารณากฎหมายสำคัญเพิ่มเติม 26 ส.ค. 2559 14:15 26 ส.ค. 2559 14:41 ไทยรัฐ