วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มินิโพล' เผยผลสำรวจ นศ.เชื่อมั่น ช้างศึกได้ไปบอลโลกที่รัสเซีย

มินิโพล ระบุ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.66 มั่นใจ ทีมชาติไทยได้เข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2018 แน่นอน เผย เชื่อมั่นในความพร้อมของนักกีฬา จะติดตามการแข่งขันของทีมชาติไทยผ่านวิทยุโทรทัศน์ มากที่สุด... 

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 59 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้าศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประเด็น “สมรรถนะความพร้อม ความคาดหวังที่มีต่อทีมช้างศึกไทยกับการสู้ศึกฟุตบอลโลก” เพื่อสะท้อนทัศนะและรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและนักศึกษา เนื่องในโอกาสที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย (รอบ 12 ทีมสุดท้าย) กับทีมมหาอำนาจทางลูกหนังในทวีปเอเชีย ซึ่งในการจัดสนทนาครั้งนี้ ได้มีการสำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ (มินิโพล) สำหรับผู้เข้าร่วมในห้องประชุมและนักศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับความพร้อมและความคาดหวังที่มีต่อทีมชาติไทยกับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย

ผลการสำรวจความคิดเห็น (มินิโพล) ด้านต่างๆ วิเคราะห์โดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 328 คน โดยเป็นเพศชาย 246 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 เพศหญิง 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 พบว่า ประเด็นด้านความสนใจในการติดตามการแข่งขันของทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 83.21 สนใจและติดตามการแข่งขัน รองลงมาร้อยละ 10.75 ไม่สนใจ และร้อยละ 6.04 ไม่แน่ใจ

สำหรับสื่อหรือช่องทางในการติดตามชมและเชียร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 41.81 จะติดตามการแข่งขันจากวิทยุโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 23.33 ติดตามจากสื่อออนไลน์ ร้อยละ 21.47 ติดตามเชียร์ที่สนามการแข่งขัน ร้อยละ 10.11 จากหนังสือพิมพ์ร้อยละ 2.95 วิทยุกระจายเสียงและอื่นๆ ร้อยละ 0.33

ด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อสมรรถนะและความพร้อมของทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 24.68 เชื่อมั่นในความพร้อมของนักกีฬา รองลงมาร้อยละ 22.29 เชื่อมั่นต่อความพร้อมของสตาฟฟ์โค้ชและทีมงาน ร้อยละ 19.36 เชื่อมั่นต่อพลังการเชียร์ของแฟนลูกหนัง ร้อยละ 14.89 เชื่อมั่นต่อความพร้อมของผู้สนับสนุน ร้อยละ 12.11 เชื่อมั่นต่อความพร้อมของระยะเวลาในการเตรียมทีมและอื่นๆ ร้อยละ 6.67

ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อความเชื่อมั่นของผลการแข่งขันกับทีมร่วมสาย นัดเยือนกับทีมซาอุดีอาระเบีย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 59.21 เชื่อว่าทีมชาติไทยจะเสมอ รองลงมาร้อยละ 24.33 ทีมชาติไทยจะชนะ ร้อยละ 11.21 ทีมชาติไทยจะแพ้ และร้อยละ 5.25 ไม่แน่ใจ

นัดเหย้ากับทีมญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 24.33 เชื่อว่าทีมชาติไทยจะเสมอ รองลงมาร้อยละ 21.04 จะแพ้ ร้อยละ 14.89 จะชนะ และร้อยละ 39.74 ไม่แน่ใจ

นัดเยือนกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 37.21 ทีมชาติไทยจะเสมอ รองลงมาร้อยละ 31.21 จะชนะร้อยละ 18.81 จะแพ้ และร้อยละ 12.77 ไม่แน่ใจ

นัดเยือนกับทีมอิรัก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 37.21 ทีมชาติไทยจะชนะ รองลงมาร้อยละ 33.62 จะเสมอ ร้อยละ 19.52 จะแพ้ และร้อยละ 9.65 ไม่แน่ใจ

นัดเหย้ากับทีมออสเตรเลีย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 34.82 ทีมชาติไทยจะเสมอ รองลงมาร้อยละ 28.33 จะแพ้ ร้อยละ 13.86 จะชนะและร้อยละ 22.99 ไม่แน่ใจ  

นัดเหย้ากับทีมซาอุดีอาระเบีย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.56 ทีมชาติไทยจะชนะ รองลงมาร้อยละ 23.86 จะเสมอ ร้อยละ 16.51 จะแพ้ และร้อยละ 26.07 ไม่แน่ใจ

นัดเยือนกับทีมญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 47.56 ทีมชาติไทยจะแพ้ รองลงมาร้อยละ 22.23 จะเสมอร้อยละ 15.77 จะชนะ และร้อยละ 14.44 ไม่แน่ใจ

นัดเหย้ากับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 35.62 ทีมชาติไทยจะชนะ รองลงมาร้อยละ 30.22 จะเสมอ ร้อยละ 15.21 จะแพ้ และร้อยละ 18.95 ไม่แน่ใจ

นัดเหย้ากับทีมอิรัก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 51.28 ทีมชาติไทยชนะ รองลงมาร้อยละ 30.21 จะเสมอ ร้อยละ 7.66 จะแพ้ และร้อยละ 10.85 ไม่แน่ใจ

นัดเยือนกับทีมออสเตรเลีย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 30.88 ทีมชาติไทยจะแพ้ รองลงมาร้อยละ 21.98 จะเสมอ ร้อยละ 10.78 จะชนะ และร้อยละ 36.36 ไม่แน่ใจ

สำหรับด้านความเชื่อมั่นต่อทีมชาติไทยกับการเข้ารอบสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 39.66 เชื่อมั่นว่า ทีมชาติไทยจะผ่านเข้ารอบสุดท้าย ร้อยละ 31.22 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 29.12 ไม่ผ่าน

มินิโพล ระบุ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.66 มั่นใจ ทีมชาติไทยได้เข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2018 แน่นอน เผย เชื่อมั่นในความพร้อมของนักกีฬา จะติดตามการแข่งขันของทีมชาติไทยผ่านวิทยุโทรทัศน์ มากที่สุด... 26 ส.ค. 2559 12:48 26 ส.ค. 2559 15:31 ไทยรัฐ