วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตชด.ภาค 3 ส่งสายตรวจ - อุปกรณ์ เฝ้าระวังพื้นที่ แก้ปัญหาภัยทุกรูปแบบ

ตชด. ปล่อยแถวตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พร้อมรถสายตรวจ จยย. รถปฏิบัติการ EOD ชุดสุนัขสงคราม ออกตรวจพื้นที่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อความมั่นคงประเทศ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ส.ค.59 พล.ต.ต.สุพจน์ เกษมชัยนันท์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานปล่อยแถวสายตรวจชายแดน ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง มี พล.ต.ต.มนต์ชัย เรืองจรัส ผบก.ตชด.ภาค 3 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน

พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32 พ.ต.อ.เรวัตร ยืนธรรม ผกก.สภ.เชียงแสน พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปัณฑนนทกะ ผบ.ร้อย ตชด.327 พ.ต.ท.กฤษดา ใจแก้ว ผบ.ร้อย ตชด.326 พร้อมกำลัง ตชด.300 นาย เข้าร่วม จากนั้นได้ปล่อยรถยนต์สายตรวจ สายตรวจรถจักรยานยนต์ รถปฏิบัติการ EOD และรถชุดสุนัขสงครามออกตรวจตามแนวชายแดน


พ.ต.อ.ยุทธพล รายงานว่า ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานหลักที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน บริหารการจัดการชายแดนและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ

"ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัด ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ที่มีพื้นที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางตามแนวชายแดนประมาณ 1,607 กิโลเมตร ทั้งมีส่วนที่เป็นแม่น้ำ และพื้นที่ที่เป็นป่าเขาที่ ตชด.จะต้องเข้าไปดูแล" พ.ต.อ.ยุทธพล กล่าว 


ขณะที่ พล.ต.ต.สุพจน์ ได้กล่าวว่า สายตรวจชายแดน จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31-34 ทำงานเพื่อเสริมการปฏิบัติงานของตำรวจภูธร ในเรื่องของยาเสพติด การลักลอบตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามพื้นที่ชายแดนที่มีแนวโน้มเป็นลักษณะข้ามชาติ หรือข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบก่ออาชญากรรมในประเทศหนึ่ง แล้วหลบหนีไปซุกซ่อนอยู่ในอีกประเทศหนี่ง หรือรวมตัวเป็นองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ


"อย่างไรก็ตาม ตชด.ต้องออกพบปะเยี่ยมเยียน สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนตามแนวชายแดน เพื่อให้ได้การยอมรับและความเชื่อมั่นจากประชาชน ซึ่งจะทำให้การทำงานได้สอดคล้องกับภารกิจหลักของ ตชด.ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ อดทน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจตระเวนชายแดน" พล.ต.ต.สุพจน์ กล่าว.

ตชด. ปล่อยแถวตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พร้อมรถสายตรวจ จยย. รถปฏิบัติการ EOD ชุดสุนัขสงคราม ออกตรวจพื้นที่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อความมั่นคงประเทศ 26 ส.ค. 2559 11:28 26 ส.ค. 2559 14:04 ไทยรัฐ