วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปัญหาความมั่นคง

เคยมีแนวคิดในการ สร้างความปรองดองทางการเมือง โดยการให้คู่ขัดแย้งทางการเมือง ที่หมายถึง ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทย จับมือกันในการตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ หรือใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ในการที่จะให้ทั้งสองพรรคการเมืองเว้นวรรคไปทั้งคู่หรือวิธีที่สาม ตั้งเป็นรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน

ปรากฏว่ากระบวนการและวิธีปฏิบัติแล้วเป็นไปได้ยาก แนวคิดดังกล่าวจึงต้องพับเก็บไปและในระยะหลังที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดหรือองค์กรใดพูดถึงเรื่องการปรองดองกันอีกเลย คงจะปลงกันไปตามสถานการณ์

ปล่อยเป็นปัญหาคลื่นใต้น้ำต่อไป

การก่อความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการมากขึ้นเรื่อยๆ แนวคิดอุดมการณ์ ที่ถูกส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่น ตามการข่าวของความมั่นคง ผู้ที่ลงมือก่อเหตุร้ายส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ และเคยเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ สามารถจะเดินทางเข้าออกในจังหวัดภาคใต้อย่างคุ้นชิน

สมัยที่มีปัญหาความมั่นคงในอดีตที่ต้องทำสงครามกับคอมมิวนิสต์ มีการนำเอายุทธศาสตร์กันชนมาใช้ โดยการติดอาวุธให้ชนเผ่าต่างๆตามแนวชายแดน เป็นกันชน เป็นหูเป็นตาและพยายามที่จะเปลี่ยนจากสนามรบเป็นการเจรจาทำความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่ปัจจุบันปัญหากำลังถูกจุดชนวนให้คุกรุ่นขึ้นมาอีก

การก่อความไม่สงบในภาคใต้ ที่เกิดจากแนวความคิดในการแบ่งแยกดินแดน ความไม่เป็นธรรมและเท่าเทียม ไม่มีกันชนใดๆทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่ว่า ยุทธศาสตร์ในการทำสงครามคืออะไร แย่งชิงมวลชน หรือทำลายล้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้พ่ายแพ้

เหตุระเบิดในภาคใต้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และกระทบกับความมั่นคงของอธิปไตยโดยตรง จะโยนกองให้เป็นเรื่องการเมืองทุกกรณีคงไม่ได้ หรือจะมีการเจรจาบนโต๊ะกันโดยตรง โดยมีประเทศเพื่อนบ้านเป็นกันชนก็คงไม่ได้

กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ข้อต่อรองของรัฐบาลที่ต้องการให้ฝ่ายคนร้าย ลดความรุนแรง จึงจะมีการเจรจา กลายเป็นจุดอ่อนและช่องโหว่ทันที ฝ่ายที่ไม่อยากให้สงบ ไม่อยากให้มีการเจรจาจะใช้โอกาสนี้สร้างเงื่อนไขขึ้นมาได้มากมาย

ความมั่นคงของประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะผุกร่อน ทั้งความมั่นคงจากปัญหาการแบ่งแยกดินแดนที่มีมานับสิบปี ความ มั่นคงจากโลกไซเบอร์ ความมั่นคงจากความขัดแย้งของระบอบ ประชาธิปไตยสองขา

การที่จะใช้ความรู้สึกในการแก้ปัญหา หรือ มองปัญหาไม่ครบ 360 องศา จะเป็นการทำลายอนาคตของประเทศ แม้จะเป็นความปรารถนาดีก็ตาม ประเทศเมียนมา กำลังเร่งพัฒนาประชาธิปไตยแบบก้าวกระโดดให้ทันกับสถานการณ์โลก ประเทศสิงคโปร์ วางอนาคตของประเทศในอีก 50 ปีข้างหน้าเอาไว้เรียบร้อย แต่ยุทธศาสตร์ 20 ปีของประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะหน้าสิ่ว หน้าขวาน ไม่สะเด็ดน้ำซะที.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

26 ส.ค. 2559 10:53 26 ส.ค. 2559 10:53 ไทยรัฐ